βατεύω
 • Meaning: to step on, trample, damage
βάτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns, Rubus ulmifolius
  • a bath [a liquid measure of about 23 litres]
  • fish
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMβάτοςβάτοι
GENβάτουβατῶν
DATβάτῳβάτοις
ACCβάτονβάτους
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accessible, passable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβατόςβατόν
GENβατοῦ
DATβατῷ
ACCβατόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβατοίβατά
GENβατῶν
DATβατοῖς
ACCβατοῦςβατά
βάτου
βάτους
βάτραχοι
βατράχοις
βάτραχον
βάτραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a frog
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβάτραχοςβάτραχοι
GENβατράχου βατράχων
DATβατράχῳ βατράχοις
ACCβάτραχονβατράχους
VOCβάτραχεβάτραχοι
βατράχους
βατράχων
βατταλογήσητε
βαττολογέω
 • Meaning:
  • to utter meaningless repetitive sounds
  • to stutter (voluntarily); [this is not a disparaging remark against those with a physical speech defect]
  • to babble, prate tediously, use useless repetitions
 • Forms:
  • βατταλογήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βαττολογήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
βαττολογήσητε
βάτῳ
βατῶν