μαραινομένων
μαραίνω
 • Active Meaning:
  • to blast (by wind)
  • to quench, destroy
  • to melt
  • to waste, consume
  • to cause to wither
 • Passive Meaning:
  • to wither
  • to be withered
  • to die out (gradually), fade, disappear
 • Forms:
  • μαραινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • μεμαρασμένα
   • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • μεμαραμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • μεμαραμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐμάραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μαράναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μαρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεμαρασμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • μεμαρασμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • μεμαρασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
μαράν
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαράνα
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαραναθά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαρανα-θά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαράναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μαραίνω
μαρανθῆναι
μαρανθήσεται
μαργαρῖται
μαργαρίταις
μαργαρίτας
μαργαρίτῃ
μαργαρίτην
μαργαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Forms:
μαργαρίτου
μαργαριτῶν
μαρμαίρω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flash, sparkle, gleam
 • Forms:
  • μαρμαίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μαρμαίρων
μαρμάρινοι
μαρμάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of marble
 • Forms:
  • μαρμάρινοι Adj: Nom Plur Masc
μάρμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: marble
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Jeremy 1:71
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
μαρμάρου
μαρμαρυγή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flashing, sparkling, gleaming
μαρμαρυγῆς
μαρμαρύσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flash, sparkle
μαρσίππιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bag, purse, pouch (used for money)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαρσίππιμαμαρσιππίματα
GENμαρσιππίματοςμαρσιππιμάτων
DATμαρσιππίματιμαρσιππίμασι(ν)
ACCμαρσίππιμαμαρσιππίματα
μαρσιππίου
μαρσιππίῳ
μαρσίπποις
μάρσιππον
μάρσιππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: big bag (used to hold grain)
μαρσίππου
μαρσίππους
μαρσίππῳ
μάρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: month of March
 • Forms:
  • μαρτίων Adj: Gen Plur MFN
μαρτίων
μάρτυρα
μάρτυρας
μαρτύρασθαι
μαρτυρεῖ
μαρτυρεῖν
μαρτυρεῖς
μαρτυρεῖσθαι
μαρτυρεῖται
μαρτυρεῖτε
μαρτυρείτω
μάρτυρες
μαρτύρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root:μαρτύρομαι
μαρτυρέω
 • Active Meaning:
  • to bear witness, be a witness
  • to give evidence
  • to declare, confirm, testify
  • to speak well of, approve, testify favourably
 • Passive Meaning:
  • to be witnessed; to be observed and attested; to have a testimony
  • to be of good reputation; to be recognized
  • to be well spoken of; to be approved
  • to be famous, be illlustrious
 • Forms:
Present Verbs
 • μαρτυρείτω Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μαρτυρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μαρτυρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μαρτυρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • μαρτυρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μαρτυρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μαρτυρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μαρτυροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μαρτυρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • μαρτυρῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • μαρτυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • μαρτυρουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • μαρτυροῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μαρτυροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μαρτυροῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • μαρτυροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μαρτυρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μαρτυρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μαρτυροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • μαρτυροῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • μαρτυρούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐμαρτύρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτύρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμαρτύρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐμαρτυρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • μαρτυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • μαρτυρησάντων
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐμαρτυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτυρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμαρτυρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐμαρτύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμαρτύρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτύρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μαρτύρασθαι Verb: Aor Pass Infin
 • μαρτυρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μαρτυρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μαρτύρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μαρτυρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • μαρτυρηθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • μαρτυρήσασι(ν) Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • μαρτυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μαρτυρήσαντα
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • μαρτυρηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • μαρτυρήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • μαρτυρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μαρτυρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
Perfect Verbs
 • μεμαρτύρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • μεμαρτύρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • μεμαρτύρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμαρτύρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμαρτύρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participles
 • μεμαρτυρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μεμαρτυρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • μεμαρτυρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • μεμαρτυρημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • μεμαρτυρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • μεμαρτυρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • μεμαρτυρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • μεμαρτυρημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
μαρτυρηθεὶς
μαρτυρηθέντες
μαρτυρῆσαι
μαρτυρήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μαρτυρέω
μαρτυρήσαντας
μαρτυρήσαντες
μαρτυρήσαντος
μαρτυρησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:μαρτυρέω
μαρτυρήσας
μαρτυρήσασι, μαρτυρήσασιν
μαρτυρήσει
μαρτυρήσῃ
μαρτύρησον
μαρτυρήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μαρτυρέω
μάρτυρι
μαρτυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • record, report, testimony, witness
  • the act of testifying, witnessing
  • something that serves as a witness
  • evidence given, demonstration
  • strict instruction
  • Hebraism for binding, legal stipulations
 • Forms:
μαρτύρια
μαρτυρίᾳ
μαρτυρίαι
μαρτυρίαις
μαρτυρίαν
μαρτυρίας
μαρτυρίοις
μαρτύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: proof, testimony, witness, martyrdom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαρτύριονμαρτύρια
GENμαρτυρίουμαρτυριῶν
DATμαρτυρίῳμαρτυρίοις
ACCμαρτύριονμαρτύρια
μαρτυρίου
μαρτυρίῳ
μαρτυρίων
μαρτύρομαι
 • Meaning:
  • to testify, bear witness
  • to invite to serve as a witness
  • to affirm, insist, implore
  • to remind forcefully
 • Forms:
  • μαρτύρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • μαρτυρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μαρτυρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μαρτυρόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένης Part: Fut Mid/Pass Gen Sing Fem
  • μαρτυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
μαρτυρόμεθα
μαρτυρομένη
μαρτυρόμενοι
μαρτυρόμενος
μάρτυρος
μαρτυροῦμεν
μαρτυρουμένη
μαρτυρουμένης
μαρτυρούμενοι
μαρτυρούμενος
μαρτυρουμένους
μαρτυρουμένῳ
μαρτυροῦν
μαρτυροῦντες
μαρτυροῦντι
μαρτυροῦντος
μαρτυρούντων
μαρτυροῦσα
μαρτυροῦσαι
μαρτυρούσης
μαρτυροῦσι, μαρτυροῦσιν
μαρτυρῶ
μαρτύρων
μαρτυρῶν
μάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who testifies, bears witness
  • witness, martyr, record
  • a person who was present at an event whether he heard or saw anything
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμάρτυςμάρτυρες
GENμάρτυροςμαρτύρων
DATμάρτυριμάρτυσι(ν)
ACCμάρτυραμάρτυρας
μάρτυσι, μάρτυσιν
μαρυκάομαι
 • Meaning: to chew (the cud)
 • Forms:
  • μηρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκώμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • μαρυκώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • μαρυκώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
μαρυκᾶται
μαρυκώμενα
μαρυκώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: μαρθκάομαι