βαΐα
βαίθ
 • Parse: Hebrew
 • Meaning: dry measurement
βάϊν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: βάϊς
βαίνειν
βαΐνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • palm leaf
  • palm rod, of palm-leaves
 • Forms:
βαΐνην
βαίνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: βαίνω
βαίνοντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βαίνω
βαίνω
 • Meaning:
  • to walk, step, go, advance
  • to tread
  • Plural Perfect to poise precariously, stand
 • Forms:
  • βαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • βαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • βεβήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • βεβηκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • βεβηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
βαίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: βαίνω
βαΐον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palm leaf, palm branch, a palm twig
 • Forms:
βαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: little, small
 • Forms:
βάϊς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: palm leaf
 • Forms:
  • βάϊν Noun: Acc Sing Masc
βαιῷ
βαΐων