βωβά
βωβοὶ
βωβός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dumb (unable to speak)
 • Forms:
  • βωβά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • βωβοὶ Adj: Nom Plur Masc
βώλακας
βῶλαξ
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: sod, clod, lump of earth
 • Forms:
  • βώλακας Noun: Acc Plur Fem
βώλοις
βῶλον
βῶλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • clod, lump (of earth)
  • soil
 • Forms:
βώλους
βώλῳ
βωμοί
βωμοῖς
βωμολοχία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mendicancy
 • Forms:
βωμόν
βωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • altar
  • altar with a base
  • a non-Israelite altar (i.e., pagan altar)
  • step
  • pedestal
βωμοῦ
βωμούς
βωμῶν