βατεύω
 • Meaning: to step on, trample, damage
βάτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns, Rubus ulmifolius
  • briar bush, brier bush
  • a bath (a liquid measure of about 23 litres)
  • fish
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accessible, passable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβατόςβατόν
GENβατοῦ
DATβατῷ
ACCβατόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβατοίβατά
GENβατῶν
DATβατοῖς
ACCβατοῦςβατά
βάτου
βάτους
βάτραχοι
βατράχοις
βάτραχον
βάτραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a frog
βατράχου
βατράχους
βατράχῳ
βατράχων
βατταλογήσητε
βαττολογέω
 • Meaning:
  • to utter meaningless repetitive sounds
  • to stutter (voluntarily); (this is not a disparaging remark against those with a physical speech defect)
  • to babble, prate tediously, use useless repetitions
 • Forms:
  • βατταλογήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βαττολογήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
βαττολογήσητε
βάτῳ
βατῶν