ἀποστολαί
ἀποστολαῖς
ἀποστολάς
ἀποστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sending off, sending away
  • apostleship, commission
  • parting gift, reward
  • message
  • mission discharged
  • exempting from duties
  • a portion of the whole, part
  • exile, expulsion (to a foreign land)
  • plague (sent by God)
  • a shoot (of a plant)
  • metaphor for female breasts
 • Forms:
ἀποστολῇ
ἀποστολήν
ἀποστολῆς
ἀποστολικάς
ἀποστολικῆς
ἀποστολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostolic
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀποστολικόςἀποστολικήἀποστολικόν
GENἀποστολικοῦἀποστολικῆςἀποστολικοῦ
DATἀποστολικῷἀποστολικῇἀποστολικῷ
ACCἀποστολικόνἀποστολικήνἀποστολικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀποστολικοίἀποστολικαίἀποστολικά
GENἀποστολικῶνἀποστολικῶνἀποστολικῶν
DATἀποστολικοῖςἀποστολικαῖςἀποστολικοῖς
ACCἀποστολικούςἀποστολικάςἀποστολικά
ἀποστολικούς
ἀποστολικῷ
ἀπόστολοι
ἀποστόλοις
ἀπόστολον
ἀπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostle, messenger, ambassador, he that is sent
ἀποστόλου
ἀποστόλους
ἀποστόλων
ἀποστοματίζειν
ἀποστοματίζω
 • Meaning: to question closely, interrogate, provoke to speak, dictate, catechize
 • Forms:
  • ἀποστοματίζειν Verb: Pres Act Infin