κόραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κόρη
κόραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: κόρη
κόρακα
κόρακας
κόρακες
κόρακι
κόρακος
κοράκων
κόραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόρη
κόραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crow, raven
 • Forms:
κόραξι, κόραξιν
κόρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόρη
κοράσια
κορασίοις
κοράσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • girl, damsel, maid, a (little) girl, female child
  • girl of working age (farm-hand)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκοράσιονκοράσια
GENκορασίουκορασίων
DATκορασίῳκορασίοις
ACCκοράσιονκοράσια
κορασίου
κορασίῳ
κορασίων
κορβᾶν
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: corban, treasury
 • Forms:
  • κορβανᾶν Noun: Acc Masc
κορβανᾶν
κορβανᾶς
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: corban, treasury
κορέννυμι
 • Meaning:
  • to eat enough, full
  • to satiate, fill
  • to cram, i.e., glut or sate
 • Forms:
  • κορεσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • κεκορεσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κεκορεσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κορεσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
κορεσθείς
κορεσθέντες
κορέω
 • Meaning:
  • to satisfy oneself
  • to sweep, sweep out
 • Concord: Deut. 31:20
 • Forms:
  • κορήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
κόρη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the pupil of the eye, eyeball
  • a maiden, maid, damsel
  • a bride, young wife
  • a daughter
  • a long sleeve reaching over the hand
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόρηκόραι
GENκόρηςκορῶν
DATκόρῃκόραις
ACCκόρην, κόρανκόρας
VOCκόρηκόραι
κόρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κόρη
κόρην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόρη
κόρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κόρη
κορήσουσι, κορήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κορέω
κόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: coriander, Coriandrum sativum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκόριονκόρια
GENκορίουκορίων
DATκορίῳκορίοις
ACCκόριονκόρια
κορίου
κόροι
κόρον
κόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • liquid or dry measure (cor or kor) of 220-230 litres
  • homer
  • satiety, surfeit, prosperity, overabundance
 • Hebrew:
κόρου
κόρους
κόρυθα
κορύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle-mace, club (as a weapon)
 • Forms:
κορύνην
κόρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet
 • Forms:
  • κόρυθα Noun: Acc Sing Fem
κορυφαί
κορυφαία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bridle headstall
κορυφαῖς
κορυφάς
κορυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • top, crest, summit (top of a hill or mountain)
  • highest spot
  • crown, pate, dome, top (of the head)
  • extremity, tip (of a finger)
 • Forms:
κορυφῇ
κορυφήν
κορυφῆς
κορυφοῦσθαι
κορυφόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to a head; to sum up
 • Forms:
  • κορυφοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass infin
κορυφῶν
κόρων
κορῶναι
κορώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • crow, raven
  • (something) crooked (like the beak of a crow)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκορώνηκορῶναι
GENκορώνηςκορωνῶν
DATκορώνῃκορώναις
ACCκορώνηνκορώνας
VOCκορώνηκορῶναι
κορωνὶς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • finishing touch, the flourish with a pen at the end of a book
  • crooked shape of something, e.g., the outline of a ship