δέρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δέρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέρω
δέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέρω
δέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • skin on a living body
  • a hide of a dead animal
  • leather object
  • leather that has been tanned
 • Forms:
δέρμασιν
δέρματα
δέρματι
δερματίνην
δερμάτινον
δερμάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made of leather
  • leather, of a skin or hide
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδερμάτινοςδερματίνηδερμάτινον
GENδερματίνουδερματίνηςδερματίνου
DATδερματίνῳδερματίνῃδερματίνῳ
ACCδερμάτινονδερματίνηνδερμάτινον
VOCδερμάτινεδερματίνηδερμάτινε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδερμάτινοιδερμάτιναιδερμάτινα
GENδερματίνωνδερματίνωνδερματίνων
DATδερματίνοιςδερματίναιςδερματίνοις
ACCδερματίνουςδερματίναςδερμάτινα
VOCδερμάτινοιδερμάτιναιδερμάτινα
δερματίνου
δερματίνους
δερματίνῳ
δέρματος
δέροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δέρω
δέρρει
δέρρεις
δέρρεσι, δέρρεσιν
δέρρεων
δέρρεως
δέρριν
δέρρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a leather covering
  • leather cloak, leather garment
  • leather tent curtain of skin or hide
 • Forms:
δέρω
 • Meaning:
  • to skin (an animal), flay
  • to whip, scourge, thrash
  • to hit, beat, smite
 • Forms:
  • δαρήσεσθε Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Plur
  • δαρήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • δείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • δέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δέρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἔδειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
δέρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δέρω