δέκα, δέκ’
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: ten
δεκάδα
δεκάδαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a commander of ten men, leader over ten men
δεκαδάρχους
δεκαδύο
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve
 • Note: Also spelled as two words δέκα δύο
δεκάδων
δεκαέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixteen
δεκαεπτά
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventeen
δεκαετής
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • ten years old
 • Forms:
  • δεκαετοῦς
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δεκαέτους Adj: Gen Sing MFN
δεκαετηρίδας
δεκαέτηρος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ten-yearly
 • Forms:
  • δεκαετηρίδαςNoun: Acc Plur Fem
δεκαετοῦς
δεκαέτους
δεκακαιοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen, ten-and-eight
δεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times
δεκακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: one hundred thousand; 100,000
δεκαμηνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of ten-month duration
 • Substantival Meaning:
  • ten months
 • Forms:
δεκαμηνιαίῳ
δεκάμηνοι
δεκάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • period of ten months, ten month old
  • lasting ten months
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκάμηνοςδεκάμηνον
GENδεκαμήνου
DATδεκαμήνῳ
ACCδεκάμηνον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκάμηνοιδεκάμηνα
GENδεκαμήνων
DATδεκαμήνοις
ACCδεκαμήνουςδεκάμηνα
δεκανός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: group of ten, ten police, ten soldiers, ten gods
δεκαοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen
δεκαπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: fifteen
δεκαπήχεσι, δεκαπήχεσιν
δεκάπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten cubits (in length) (about 4.5 metres)
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκάπηχυςδεκαπήχειαδεκάπηχυ
GENδεκαπήχεοςδεκαπηχείαςδεκαπήχεος
DATδεκαπήχειδεκαπηχείᾳδεκαπήχει
ACCδεκάπηχυνδεκαπήχειανδεκάπηχυ
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκαπήχειςδεκαπήχειαιδεκαπηχικά
GENδεκαπηχέωνδεκαπηχέωνδεκαπηχέων
DATδεκαπήχεσιδεκαπηχείαιςδεκαπήχεσι
ACCδεκαπήχειςδεκαπήχειαιδεκαπηχικά
δεκαπλασιάζω
 • Meaning:
  • to multiply by ten
  • to repeat ten times
 • Forms:
  • δεκαπλασιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
δεκαπλασιάσατε
δεκαπλασίονας
δεκαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tenfold, ten times

  εὗρεν αὐτοὺς δεκαπλασίονας παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς
  he found them ten times wiser than all the enchanters (Dan 1:20)

 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκαπλασίωνδεκαπλασίον
GENδεκαπλασίονος
DATδεκαπλασίονι
ACCδεκαπλασίοναδεκαπλασίον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκαπλασίονεςδεκαπλασίονα
GENδεκαπλασιόνων
DATδεκαπλασίοσι(ν) [or δεκαπλασίουσι(ν)]
ACCδεκαπλασίοναςδεκαπλασίονα
δεκαπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times, tenfold
δεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a group of ten
 • Forms:
δέκατα
δεκάται
δεκάταις
δεκάτας
δεκατέσσαρα
δεκατέσσαρας
δεκατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: fourteen
 • Forms:
  • δεκατεσσάρων Adj: Gen Plur MFN
  • δεκατέσσαρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δεκατέσσαρας Adj: Acc Plur Masc/Fem
δεκατεσσάρων
δεκάτη
δεκάτῃ
δεκάτην
δεκάτης
δέκατον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δέκατος
δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • tenth (in order)
  • one tenth
 • Substantival Meaning:
  • tithe
 • Adverbial Meaning:
  • ten times
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδέκατοςδεκάτηδέκατον
GENδεκάτουδεκάτηςδεκάτου
DATδεκάτῳδεκάτῃδεκάτῳ
ACCδέκατονδεκάτηνδέκατον
VOCδέκατεδεκάτηδέκατε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδέκατοιδεκάταιδέκατα
GENδεκάτωνδεκάτωνδεκάτων
DATδεκάτοιςδεκάταιςδεκάτοις
ACCδεκάτουςδεκάταςδέκατα
VOCδέκατοιδεκάταιδέκατα
δεκάτου
δεκατοῦντες
δεκατόω
 • Active Meaning:
  • to collect tithes
  • to receive tithes
 • Passive Meaning:
  • to pay tithes
 • Forms:
  • δεδεκάτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δεκατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
δεκατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirteen
 • Forms:
  • δεκατρία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δεκατρισί Adj: Dat Plur MFN
  • δεκατρισίν Adj: Dat Plur MFN
  • δεκατριῶν Adj: Gen Plur MFN
δεκατριῶν
δεκάτῳ
δεκάτων
δεκατῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Note: Some suggest that the root is a noun δεκάτη meaning "a tithe"
δεκάχορδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten-stringed, having ten strings
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκάχορδοςδεκάχορδον
GENδεκαχόρδου
DATδεκαχόρδῳ
ACCδεκάχορδον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεκάχορδοιδεκάχορδα
GENδεκαχόρδων
DATδεκαχόρδοις
ACCδεκαχόρδουςδεκάχορδα
δεκαχόρδῳ
δεκτά
δεκταί
δεκτέον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Massc
 • Root: δεκτέος
δεκτέος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • received
 • Forms:
  • δεκτέον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Massc
δεκτή
δεκτήν
δεκτοί
δεκτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δεκτός
δεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • acceptable, favourable, convenient
  • appropriate, convenient
  • received, accepted, welcomed, approved
 • Forms:
δεκτοῦ
δεκτῷ
δεκτῶν