δένδρα
δένδρει
δένδρεσι, δένδρεσιν
δένδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tree
 • Forms:
δένδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tree
δενδροτομέω
 • Meaning:
  • to cut down trees, deforest, fell trees
  • to lay waste a country
 • Forms:
  • δενδροτομῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
δενδροτομῶν
δένδρου
δένδρῳ
δένδρων