βολαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βολή
βολάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βολή
βόλβιτα
βολβίτοις
βόλβιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, cow dung, filth
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβόλβιτονβόλβιτα
GENβολβίτουβολβίτων
DATβολβίτῳβολβίτοις
ACCβόλβιτονβόλβιτα
βολβίτῳ
βολβίτων
βολβός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tassel, bulb
 • Forms:
  • βολβούς Noun: Acc Plur Masc
βολβούς
βολέω
 • Meaning: to strike, hit (directly or indirectly)
βολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a throw, a toss, cast, shot
  • the act of throwing, discharging arrows
  • the distance covered by a discharged arrow, bow-shot
  • a ray (of a sunbeam)
 • Forms:
βολήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βολή
βολίδα
βολίδας
βολίδες
βολίδι
βολίζω
 • Meaning: to heave the lead, sound for depth
 • Forms:
  • βολίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
βολίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a missile, arrow, dart, projectile
  • a javelin, spear, lance
  • a weapon thrown or discharged (as opposed to a sword)
 • Forms:
βολίσαντες
βολίσι, βολίσιν
βόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the act of throwing (e.g., throwing a net, casting dice)
  • the thing thrown(e.g., a net)
  • the thing caught (e.g., a catch of fish)