βοτάναι
βοτάνας
βοτάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fodder, pasture, herb, plant
  • natural plant growth on the land
  • useful vegetation, vegetable plant
  • Figurative of persons: a plant (e.g., Ignatius Ephesians 10:3; Ignatius Philadelphians 3:1)
  • Figurative of teaching: a plant (of false teaching, Ignatius Trallians 6:1)
 • Forms:
βοτάνῃ
βοτάνην
βοτάνης
βοτανῶν
βοτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: herdsman
 • Forms:
  • βοτῆρες Noun: Nom Plur Masc
βοτῆρες
βότρυας
βοτρύδια
βοτρύδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβοτρύδιονβοτρύδια
GENβοτρυδίουβοτρυδίων
DATβοτρυδίῳβοτρυδίοις
ACCβοτρύδιονβοτρύδια
βοτρυδόν
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning: like a cluster of grapes
βότρυες
βότρυι, βότρυϊ
βότρυν
βότρυος
βότρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cluster (of grapes), a bunch (of grapes)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβότρυςβότρυες
GENβότρυοςβοτρύων
DATβότρυιβότρυσι(ν)
ACCβότρυνβότρυας
βότρυσι, βότρυσιν
βοτρύων