ἀκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • promontory, headland, foreland
  • corn
 • Forms:
ἀκτήν
ἀκτίν
ἀκτῖνας
ἀκτῖνες
ἀκτῖνος
ἀκτίνων
ἀκτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ray, beam (of the sun)
 • Forms:
 • Note: Abbreviated ἀκτίν᾽ or ἀκτῖν᾽
ἀκτῖσιν
ἄκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader