ἀκμάζω
 • Meaning:
  • to be at one's prime (for sexual intercourse)
  • to have a youthful yearning
  • to be ripe, be in full bloom
  • to make a point, i.e., (figuratively) mature
  • Concord:

   Apocrypha: 4Macc 2:3

  • Concord:
 • Forms:
  • ἀκμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἤκμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀκμάζων
ἀκμαίας
ἀκμαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ἀκμαιότατος
 • Meaning: in full bloom, at the prime, blooming, vigorous
 • Forms:
ἀκμαιότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀκμαῖος
 • Meaning: most vigorous, most mature
ἀκμαιοτάτους
ἀκμαῖς
ἀκμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • point, tip (of a sword), edge
  • best
  • highest point, zenith, summit, ultimate, peak
  • climax, critical moment
  • excess (of something bad)
 • Forms:
ἀκμῇ
ἀκμήν
 • Parse: Adverbial Accusative
 • Meaning: even yet, just now, still

  ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
  Are you still lacking in understanding also? (Matt 15:16)

ἀκμῆς
ἄκμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwearied
ἄκμονα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: anvil
 • Root: ἄκμων
ἄκμονι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning: anvil
 • Root: ἄκμων
ἄκμονος
ἄκμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: anvil
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄκμωνἄκμονες
GENἄκμονοςἀκμόνων
DATἄκμονιἄκμοσι(ν)
ACCἄκμοναἄκμονας
VOCἄκμωνἄκμονες