ἁφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an infection, plague
  • part of body infected by skin disease (leprosy)
  • injury
  • Plural: wound, stripes, strokes
  • a joint, ligament
  • a lighting, kindling
 • Note: also see ἀφῇ to forgive
 • Forms:
ἁφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇ
ἀφηγεῖσθαι
ἀφηγεῖται
ἀφηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to lead from (a place), lead the way, go first, be a leader
  • to serve as leader of
  • to tell in full, relate, explain
 • Forms:
Present
 • ἀφηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀφηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀφηγούμενε Part: Pres Mid/Pass Voc Sing Masc
 • ἀφηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀφηγουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀφηγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀφηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφηγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἀφηγουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀφηγουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἀφηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Future
 • ἀφηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφηγήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀφηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀφηγῇ
ἀφήγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • directive issued by a leader
  • guiding, leading, command
  • a tale, narrative
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀφήγημαἀφηγήματα
GENἀφηγήματοςἀφηγμάτων
DATἀφηγήματιἀφηγήμασι(ν)
ACCἀφήγημαἀφηγήματα
ἀφηγήμασι, ἀφηγήμασιν
ἀφηγήσατο
ἀφηγήσεται
ἀφηγήσῃ
ἀφήγησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • narration, account, story
 • Forms:
 • ἀφήγησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφηγούμενε
ἀφηγούμενοι
ἀφηγουμένοις
ἀφηγούμενον
ἀφηγούμενος
ἀφηγουμένου
ἀφηγουμένους
ἀφηγουμένῳ
ἀφηγουμένων
ἀφῆκα
ἀφήκαμεν
ἀφῆκαν
ἀφῆκας
ἀφήκατε
ἀφῆκε, ἀφῆκεν
ἀφῆκες
ἀφήκω
 • Meaning:
  • to arrive at
  • to go away, depart
 • Forms:
  • ἀφήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀφήλαντο
ἀφήλατο
ἀφηλπικώς
ἀφήλπισε, ἀφήλπισεν
ἁφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφήξω
ἀφῆπται
ἀφῃρέθη
ἀφῃρέθησαν
ἀφῄρηκα
ἀφῃρημένα
ἀφῃρημένοι
ἀφῃρημένος
ἀφῄρηται
ἀφῄρητο
ἀφήρπασε, ἀφήρπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tear off, tear from
 • Root: ἀφαρπάζω
ἁφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇς
ἄφησαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀφίημι
ἀφήσει
ἀφήσεις
ἀφήσομεν
ἀφήσουσι, ἀφήσουσιν
ἀφήσω
ἀφῆτε