γελᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
γελάσαι
γελάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γελάω
γελάσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γελάω
γελάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
γελάσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γελάω
γελάσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
γελαστός
γελάσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to laugh
  • to laugh (in disbelief)
  • to laugh (in derision)
 • Cognates: ἐκγελάω, ἐπεγγελάω, ἐπιγελάω, καταγελάω, προσγελάω, συγγελάω
 • Forms:
  • γελῶν
   • Verb: Imp Ind Act 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres/Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Masc
  • γελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γελάσαι Verb: Aor Act Infin
  • γελάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γελάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • γελάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • γελάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • γελάσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • γελάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • γελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • γελῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγέλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγέλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέλασας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγέλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγέλασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
γελοιάζειν
γελοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to joke, jest
 • Forms:
  • γελοιάζειν Verb: Pres Act Infin
γελοιασμόν
γελοιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jesting
  • butt of jesting, object of joke
 • Forms:
  • γελοιασμόν Noun: Acc Sing Masc
γελοιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jester, buffoon, scorner
 • Forms:
  • γελοιαστῶν Noun: Gen Plur Masc
γελοιαστῶν
γελοῖον
γελοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ridiculous, absurd, causing laughter, laughable
  • deserving of being laughed at, ludicrous
 • Forms:
  • γελοῖον Adj: Acc Sing Masc
γελῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελῶν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γέλως
 • Parse:
  • Verb: Imp Ind Act 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: γελάω
γελῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γελάω
ως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • joyous laughter
  • derisive laughter
  • laughingstock
  • (happy) occasion of laughter
 • Cognates: γέλως, κατάγελως
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγέλωςγέλωτες
GENγέλωτοςγέλώτων
γελῶν
DATγέλωτιγελωσι(ν)
ACCγέλωτα
γελῶν
γέλωτας
γέλωτα
γέλωτι
γέλωτος