γεραιά
γεραιᾶς
γεραιόν
γεραιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • old, aged, venerable
  • Substantival:
   • old man
 • Forms:
  • γεραιά Adj: Nom Sing Fem
  • γεραιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • γεραιόν Adj: Acc Sing Masc
  • γεραιοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • γεραιῶν Adj: Gen Plur Masc
γεραιοῦ
γεραίρειν
γεραιρομένους
γεραίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, reward (with a gift)
  • Middle:
   • to celebrate
 • Forms:
  • γεραίρειν Verb: Pres Act Infin
  • γεραιρομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
γεραιῶν
γέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • honour
  • prize, reward
  • perquisite, special right or privilege (for priests)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγέραςγέρα
GENγέρωςγερῶν
DATγέραιγέρασι(ν)
ACCγέραςγέρα
VOCγέραςγέρα
γέροντα
γέροντες
γέροντι
γερόντων
γερουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • senate; the eldership, i.e., (collectively) the Jewish Sanhedrin
  • assembly of elders
 • Forms:
  • γερουσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • γερουσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • γερουσίας Noun: Gen Sing Fem
γερουσίᾳ
γερουσίαν
γερουσίας
γέρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old man, old (person), aged (person)
  • senator, senate member
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγέρωνγέροντες
GENγέροντοςγερόντων
DATγέροντιγέρουσι
ACCγέρονταγεροντας
VOCγερονγέροντες