γῆ
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • soil, earth, dirt
  • ground
  • land, ground (as opposed to sea)
  • earth (in contrast with heaven), world, globe
  • both land and sea (as opposed to the sky)
  • (the inhabitants of) earth (i.e., human beings)
  • subterranean space
  • lower level and surface
  • agricultural land
  • area, region
  • population inhabiting the earth
  • fine particles lying on the ground, dust
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγῆγαῖ
GENγῆςγεῶν
DATγῇγαῖς
ACCγῆνγᾶς
γῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γῆ
γηγενεῖς
γηγενέσι
γηγενέσιν
γηγενής
Singular
 MascFemNeut
NOMγηγενήςγηγενές
GENγηγενοῦς
DATγηγενεῖ
ACCγηγενῆγηγενές
Plural
 MascFemNeut
NOMγηγενεῖςγηγενῆ
GENγηγενῶν
DATγηγενέσι(ν)
ACCγηγενεῖςγηγενῆ
γηγενοῦς
γηγενῶν
γήινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: of earth
 • Forms:
  • γηίνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
γηίνων
γῆμαι
γήμαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γαμέω
γήμας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γαμέω
γήμῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: γαμέω
γήμῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: γαμέω
γῆν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γῆ
γήρᾳ
γηραιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: aged, old
 • Forms:
  • γηραλέου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • γηραιῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
γηραιῷ
γηραλέου
γῆρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: old age, senility
 • Note: alternate spelling: γῆρος
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγῆραςγήρα
GENγήρους, γήρωςγηρῶν
DATγήρᾳ, γήρειγήρασι
ACCγῆραςγήρα
γηράσαι
γηρᾶσαι
γηράσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γηράω
γηράσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: γηράω
γηράσῃς
γηράσκον
γηράσκουσιν
γηράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow old, become obsolete
 • Cognates: γηράσκω, καταγηράσκω, συγκαταγηράσκω
 • Forms:
  • γεγηράκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • γεγήρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • γεγήρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • γεγήρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • γηράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γηράσκον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • γηράσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
γηράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow old
 • Forms:
  • γηρᾶσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • γηράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γηράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγήρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγήρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γήρει
γηροβοσκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feed in old age, cherish in old age
 • Cognates: γηροβόσκω, καταβόσκω, συμβόσκω
 • Forms:
  • γηροβόσκω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐγηροβόσκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γηροβόσκω
γήρους
γήρως
γῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γῆ