φέγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: light, brightness, brilliancy, radiance, splendour, luster
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφέγγοςφέγγη
GENφέγγουςφέγγεων
DATφέγγειφέγγεσιν
ACCφέγγοςφέγγη
φέγγους
φείδεσθαι
φείδεσθε
φείδεται
φείδῃ
φειδοῖ
φείδομαι
 • Meaning:
  • to spare (someone a misfortune or destruction)
  • to refrain (from doing something), hesitate
  • to relent (from continuing something)
  • to show sympathies for (someone)
  • to feel too attached with (someone/something) to part with (him/it)
  • to cherish or treasure (something) by being unwilling to part with it
  • to spare efforts
  • to hang on to

   μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν
   don't hang on to your supplies with your eyes
   (i.e., don't look sentimentally at your stuff and regret leaving it)
   (Gen 45:20)

 • Forms:
Present
 • φείδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φείδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φείδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • φειδόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φειδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐφείδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • φείσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφεισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐφείσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐφείσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐφείσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
 • φεῖσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • φεισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • φείσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • φείσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • φείσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • φείσησθε Verb: 1Aor Mid Subj 2nd Plur
 • φείσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • φείσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • φεισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • φείσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
φειδόμενοι
φειδόμενος
φειδομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sparingly, abstemiously, i.e., stingily
φείδονται
φειδοῦς
φειδώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sparing (from harsh treatment)
  • thrift, grudgingly
  • disinclination to part with (something valuable)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφειδώN/A
GENφειδοῦςN/A
DATφειδοῖN/A
ACCφειδώN/A
φειδωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Positive: sparing, thrifty, frugal
  • Negative: miserly, greedy, parsimonious
 • Forms:
φεῖσαι
φεισάμενος
φείσασθαι
φείσασθε
φείσεται
φείσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φείδομαι
φείσησθε
φείσηται
φείσομαι
φείσονται
φείσωμαι
φεισώμεθα
φείσωνται
φελμουνί
 • Parse: Noun: Dat Sing
 • Meaning: Palmoni
φελόνην
φελόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak
 • Note: Alternate form for φαιλόνη
 • Forms:
φέρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
φέρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: φέρω
φέρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to carry
 • Root: φέρω
φέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: φέρω
φέρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dowry, bridal price
 • Forms:
φερνῇ
φερνήν
φερνῆς
φερνιεῖ
φερνίζω
 • Meaning:
  • to pay the bridal price
  • to obtain as wife (after paying her dowry)
  • to portion, endow
 • Forms:
  • φερνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
φέροι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: φέρω
φερόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
φερόμεναι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φερόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φέρω
φερόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φερομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
φερομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φερομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
φερομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: φέρω
φέρον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φέρω
φέροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φέρω
φέρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέροντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
φερόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φέρω
φέρουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσι, φέρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέρω
 • Active Meaning:
  • to bear, carry
  • to bear patiently, endure, tolerate
  • to bring along, bring with
  • to control, restrain (one's anger)
  • to produce, bear (fruit)
  • to produce (as evidence to verify someone's death--see Heb 9:16)
  • to drive, move out of position
  • to bring (on), produce, fetch
  • to bring (a word), utter, speak, announce
  • to put forth (a hand or finger)
  • to bring someone, lead someone
  • to lead (somewhere) (as in, this gate leads home)
 • Middle Meaning:
  • to give to someone
  • to fling, fly off

   ὡς χνοῦς φερόμενος
   like flinging chaff (Isa 29:5)

  • to rush along

   ὡς ποταμὸς φερόμενος
   like rushing river (Isa 32:2)

 • Passive Meaning:
  • to be carried
  • to be moved
  • to be shaken (of leaves)
  • to gush out
 • Forms:
Present
 • φέρειν Verb: Pres Act Infin
 • φέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φέρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • φέρετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φέρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • φέρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • φερόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • φερόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • φερόμεναι Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • φερομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • φερομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • φερομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • φερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φερόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • φερόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φερομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • φερομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • φερομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • φερομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • φέρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • φέροντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • φέρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φέροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φέροντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • φερόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • φέρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • φέρουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • φέρουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • φερούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • φέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φερώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • φέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφερόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐφέροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφέροσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • οἴσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • οἴσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • οἴσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • οἴσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • οἴσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • οἴσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐνεγκών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐνέγκαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐνέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐνέγκαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐνέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐνέγκαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐνέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνεγκάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔνεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐνέγκετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔνεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεγκόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐνέγκω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐνέγκω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνέγκωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνεχθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • ἐνεχθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἐνεχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐνεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἠνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνέγκαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἤνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐνήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐνήνοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐνηνόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐνήνοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
φερώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: φέρω
φέρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φεῦ
 • Parse: exclamation
 • Meaning: alas!
φεῦγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγειν
φεύγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φευγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φευγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεῦγον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φεύγω
φεύγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φευγόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φεύγω
φεύγουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to flee
 • Root: φεύγω
φεύγουσιν, φεύγουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεύγω
 • Meaning:
  • to flee, seek safety in flight
  • to escape
  • to flee from, avoid, shun
  • to guard against
  • to vanish
 • Forms:
Present
 • φεῦγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φεύγειν Verb: Pres Act Infin
 • φεύγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φεύγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • φευγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • φευγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • φεῦγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • φεύγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • φεύγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φεύγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φευγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • φεύγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φεύγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔφευγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔφευγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • φευξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔφυγαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφυγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφυγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔφυγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφύγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φύγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φυγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φύγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φυγόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • φυγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • φύγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φύγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φυγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φύγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • φύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • πέφευγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεφευγότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • πεφευγότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
φεύγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φευκτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φευκτός
φευκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • avoidable, avertible
  • shunned
 • Forms:
φεύξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φεύξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: φεύγω
φευξόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: φεύγω
φεύξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω