φλέβας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φλέψ
φλεβῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φλέψ
φλέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φλέγω
φλεγμαίνουσα
φλεγμαίνω
 • Meaning:
  • to be heated
  • to be inflamed, inflame
  • to fester, swell up
  • to become purulent
 • Forms:
  • ἐφλέγμανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φλεγμαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
φλεγμονάς
φλεγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fiery heat, inflammation, heat, passion, excess
 • Forms:
φλεγμονήν
φλεγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φλέγω
φλεγομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φλέγω
φλέγον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φλέγω
φλέγω
 • Active Meaning:
  • to set on fire
  • to burn, consume
  • to burn, singe, consume
 • Passive Meaning:
  • to be burned, burn
  • to be roasted
  • to be set on fire
 • Forms:
  • φλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φλεγόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • φλεγομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • φλέγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • φλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
φλέξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φλέγω
φλέψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a vein, blood-vessel
  • a conduit for water, a water pipe, aquifer, stream of water
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφλέψφλέβες
GENφλεβόςφλεβῶν
DATφλεβίφλεψί
ACCφλέβαφλέβας
VOCφλέψφλέβες
wall
φλιά
φλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the door frame, door posts, jambs, lintel
 • Forms:
φλιαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φλιά
φλιάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φλιά
φλιᾶς
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φλιά
φλιάς
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φλιά
φλιῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φλιά
φλόγα
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλόγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φλόξ
φλογί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλογιεῖ
φλογιζομένη
φλογιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φλογίζω
φλογίζον
φλογίζουσα
φλογιζούσης
φλογίζω
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to burn, burn up, consume
  • to awaken intense desires of (someone) to act
 • Forms:
  • ἐφλόγιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐφλόγισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφλογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • φλογιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φλογιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • φλογιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • φλογίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • φλογίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • φλογιζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
φλογίνῃ
φλογίνην
φλόγινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flaming, burning, fiery, in flames
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφλόγινοςφλογίνηφλόγινον
GENφλογίνουφλογίνηςφλογίνου
DATφλογίνῳφλογίνῃφλογίνῳ
ACCφλόγινονφλογίνηνφλόγινον
VOCφλόγινεφλογίνηφλόγινε
Plural
 MascFemNeut
NOMφλόγινοιφλόγιναιφλόγινα
GENφλογίνωνφλογίνωνφλογίνων
DATφλογίνοιςφλογίναιςφλογίνοις
ACCφλογίνουςφλογίναςφλόγινα
VOCφλόγινοιφλόγιναιφλόγινα
φλογός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλοιόν
φλοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tree bark
φλόξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flame, flaming, a blaze, blade (of fire), by extension a blade of a knife
 • Forms:
φλυαρέω
 • Meaning:
  • to talk nonsense, ridicule
  • to accuse, bring unjustified charges against
 • Forms:
  • φλυαρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
φλύαροι
φλύαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • silly talk, foolery, nonsense
  • silly talker, tattler, babbler, a garrulous person, i.e., prater
φλυάρου
φλυάρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: silly talk, nonsense
 • Root: φλύαρος
φλυαρῶν
φλυκτίδες
φλυκτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blister, boil, pustule, a breaking forth, appearing
 • Forms: