προσχαίρω
προσχεεῖ
προσχέειν
προσχεεῖς
προσχέοντι
προσχεοῦσι(ν)
πρόσχες
προσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pour to, pour on, pour out
  • to construct (a mound) by pouring out soil
 • Forms:
  • προσχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσχέειν Verb: Pres Act Infin
  • προσχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσχεοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσέχεαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προσέχεον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προσχῇς, πρόσχῃς
προσχράω
προσχρησάμενοι
πρόσχυσιν
πρόσχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσχυσιςπροσχύσεις
GENπροσχύσεωςπροσχύσεων
DATπροσχύσειπροσχύσεσι(ν)
ACCπρόσχυσι(ν)προσχύσεις
πρόσχωμα
προσχωρέω
προσχωρῆσαι