προσχαίρω
προσχεεῖ
προσχέειν
προσχεεῖς
προσχέοντι
προσχεοῦσιν
πρόσχες
προσχέω
προσχῇς, πρόσχῃς
προσχράω
προσχρησάμενοι
πρόσχυσιν
πρόσχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσχυσιςπροσχύσεις
GENπροσχύσεωςπροσχύσεων
DATπροσχύσειπροσχύσεσι(ν)
ACCπρόσχυσι(ν)προσχύσεις
πρόσχωμα
προσχωρέω
προσχωρῆσαι