φιάλαι
φιάλας
φιάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: saucer, bowl, offering bowl, a broad shallow cup ("phial"), "vial"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιάληφιάλαι
GENφιάληςφιαλῶν
DATφιάλῃφιάλαις
ACCφιάληνφιάλας
VOCφιάληφιάλαι
φιάλην
φιαλῶν
φιλάγαθον
φιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving what is good
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλάγαθοςφιλάγαθον
GENφιλαγάθου
DATφιλαγάθῳ
ACCφιλάγαθον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλάγαθοιφιλάγαθα
GENφιλαγάθων
DATφιλαγάθοις
ACCφιλαγάθουςφιλάγαθα
φιλαδελφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherly love (kindness), love of brothers and sisters, fraternal affection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλαδελφίαφιλαδελφίαι
GENφιλαδελφίαςφιλαδελφιῶν
DATφιλαδελφίᾳφιλαδελφίαις
ACCφιλαδελφίανφιλαδελφίας
φιλαδελφίᾳ
φιλαδελφίαν
φιλαδελφίας
φιλάδελφοι
φιλάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving family, loving one's brother and sister, fraternal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλάδελφοςφιλάδελφον
GENφιλαδέλφου
DATφιλαδέλφῳ
ACCφιλάδελφον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλάδελφοιφιλάδελφα
GENφιλαδέλφων
DATφιλαδέλφοις
ACCφιλαδέλφουςφιλάδελφα
φιλαδέλφῳ
φιλαμαρτήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving sin
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμωνφιλαμαρτήμον
GENφιλαμαρτήμονος
DATφιλαμαρτήμονι
ACCφιλαμαρτήμοναφιλαμαρτήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμονεςφιλαμαρτήμονα
GENφιλαμαρτημόνων
DATφιλαμαρτήμοσι
ACCφιλαμαρτήμοναςφιλαμαρτήμονα
φιλάνδρος
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλάνδροςφιλάνδροι
GENφιλάνδρουφιλάνδρῶν
DATφιλάνδρῳφιλάνδροις
ACCφιλάνδρονφιλάνδρους
VOCφιλάνδρεφιλάνδροι
φιλάνδρους
φιλάνθρωπα
φιλανθρωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat humanely, treat kindly, deal kindly with, treat generously
 • Cognates: ἐνανθρωπέω
 • Forms:
  • ἐφιλανθρώπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
φιλανθρωπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love towards mankind, kindliness, benevolence ("philanthropy"), clemency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλανθρωπίαφιλανθρωπίαι
GENφιλανθρωπίαςφιλανθρωπιῶν
DATφιλανθρωπίᾳφιλανθρωπίαις
ACCφιλανθρωπίανφιλανθρωπίας
φιλανθρωπίᾳ
φιλανθρωπίαν
φιλανθρωπίας
φιλάνθρωπον
φιλάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • loving mankind, humane, benevolent, kindly
  • Substantival: privileges, concessions
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλάνθρωποςφιλάνθρωπον
GENφιλανθρώπου
DATφιλανθρώπῳ
ACCφιλάνθρωπον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλάνθρωποιφιλάνθρωπα
GENφιλανθρώπων
DATφιλανθρώποις
ACCφιλανθρώπουςφιλάνθρωπα
φιλανθρώπου
φιλανθρώπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courteously, benevolently, kindly, ("philanthropically"), i.e., humanely
φιλαργυρεῖν
φιλαργυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love money, be avaricious
 • Forms:
  • φιλαργυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλαργυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
φιλαργυρήσαντες
φιλαργυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of money, avarice, miserliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλαργυρίαφιλαργυρίαι
GENφιλαργυρίαςφιλαργυριῶν
DATφιλαργυρίᾳφιλαργυρίαις
ACCφιλαργυρίανφιλαργυρίας
φιλαργυρίαν
φιλαργυρίας
φιλάργυροι
φιλάργυρος
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλάργυροςφιλάργυρον
GENφιλαργύρου
DATφιλαργύρῳ
ACCφιλάργυρον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλάργυροιφιλάργυρα
GENφιλαργύρων
DATφιλαργύροις
ACCφιλαργύρουςφιλάργυρα
φιλαργύρους
φιλαρχία
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλαρχίαφιλαρχίαι
GENφιλαρχίαςφιλαρχιῶν
DATφιλαρχίᾳφιλαρχίαις
ACCφιλαρχίανφιλαρχίας
φιλαρχίας
φίλας
φίλαυτοι
φίλαυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lover of own self, selfish
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφίλαυτοςφίλαυτον
GENφιλαύτου
DATφιλαύτῳ
ACCφίλαυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMφίλαυτοιφίλαυτα
GENφιλαύτων
DATφιλαύτοις
ACCφιλαύτουςφίλαυτα
φίλε
φιλεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φιλεῖν
φιλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: compassionate, merciful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλελεήμωνφιλελεήμον
GENφιλελεήμονος
DATφιλελεήμονι
ACCφιλελεήμοναφιλελεήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλελεήμονεςφιλελεήμονα
GENφιλελεημόνων
DATφιλελεήμοσι(ν)
ACCφιλελεήμοναςφιλελεήμονα
φιλεχθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, exercise enmity, be ready to quarrel with
 • Forms:
  • φιλεχθρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
φιλεχθρήσῃς
φιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love, like, have affection for
  • to be a friend
  • to feel attracted to
  • to kiss
 • Cognates: καταφιλέω
 • Forms:
Present
 • φιλῇς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • φιλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φιλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φιλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φιλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φιλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φιλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φιλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • φιλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • φιλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φιλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • φιλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐφίλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • φιλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφίλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφίλησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • φιλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φιλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φίλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φιλήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • πεφιλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
φίλη
φιλήδονοι
φιλήδονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • loving pleasure, obsessed with pleasure
  • Substantival:
   • lover of pleasure, voluptuous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλήδονοςφιλήδονον
GENφιληδόνου
DATφιληδόνῳ
ACCφιλήδονον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλήδονοιφιλήδονα
GENφιληδόνων
DATφιληδόνοις
ACCφιληδόνουςφιλήδονα
φιληκοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fondness for listening to, love of hearing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιληκοΐαφιληκοΐαι
GENφιληκοΐαςφιληκοϊῶν
DATφιληκοΐᾳφιληκοΐαις
ACCφιληκοΐανφιληκοΐας
φιληκοΐαν
φίλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kiss
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφίλημαφιλήματα
GENφιλήματοςφιλημάτων
DATφιλήματιφιλήμασι(ν)
ACCφίλημαφιλήματα
φιλήματα
φιλήματι
φιλημάτων
φιλῇς
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: φίλος
 • ----------
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φιλησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φίλησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φιλέω
φιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: friendship, fondness, affection, love
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλίαφιλίαι
GENφιλίαςφιλιῶν
DATφιλίᾳφιλίαις
ACCφιλίανφιλίας
φιλίᾳ
φιλιάζειν
φιλιάζεις
φιλιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a friend with, act friendly toward, act as a friend to (someone)
 • Forms:
  • φιλίαις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφιλίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφιλίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφιλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φιλιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • φιλιάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλιάζων
φιλίαις
φιλίαν
φιλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φιλία
φίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: friendly
 • Forms:
  • φιλίαις Adj: Dat Plur Fem
φιλογέωργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of a country life, fond of farming, fond of agriculture
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλογέωργοςφιλογέωργον
GENφιλογεώργου
DATφιλογεώργῳ
ACCφιλογέωργον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλογέωργοιφιλογέωργα
GENφιλογεώργων
DATφιλογεώργοις
ACCφιλογεώργουςφιλογέωργα
φιλογύναιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of one's wife, fond of women
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλογύναιοςφιλογύναιον
GENφιλογυναίου
DATφιλογυναίῳ
ACCφιλογύναιον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλογύναιοιφιλογύναια
GENφιλογυναίων
DATφιλογυναίοις
ACCφιλογυναίουςφιλογύναια
φιλογύνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lover of women
φιλοδέσποτον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φίλιος
φιλοδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving one's master
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλοδέσποτοςφιλοδέσποτον
GENφιλοδεσπότου
DATφιλοδεσπότῳ
ACCφιλοδέσποτον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλοδέσποτοιφιλοδέσποτα
GENφιλοδεσπότων
DATφιλοδεσπότοις
ACCφιλοδεσπότουςφιλοδέσποτα
φιλοδοξία
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοδοξίαφιλοδοξίαι
GENφιλοδοξίαςφιλοδοξιῶν
DATφιλοδοξίᾳφιλοδοξίαις
ACCφιλοδοξίανφιλοδοξίας
φιλοδοξίᾳ
φιλόζωον
φιλόζωος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving life, tenacious of life
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλόζωοςφιλόζωοι
GENφιλόζωουφιλοζωῶν
DATφιλόζωῳφιλόζωοις
ACCφιλόζωονφιλόζωους
VOCφιλόζωεφιλόζωοι
φιλόθεοι
φιλόθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • loving God, devout
  • Substantival:
   • lover of God
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλόθεοςφιλόθεοι
GENφιλόθεουφιλόθεῶν
DATφιλόθεῳφιλόθεοις
ACCφιλόθεονφιλόθεους
VOCφιλόθεεφιλόθεοι
φίλοι
φίλοις
φιλόκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving ornament, fond of adornment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόκοσμοςφιλόκοσμον
GENφιλοκόσμου
DATφιλοκόσμῳ
ACCφιλόκοσμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόκοσμοιφιλόκοσμα
GENφιλοκόσμων
DATφιλοκόσμοις
ACCφιλοκόσμουςφιλόκοσμα
φιλοκόσμῳ
φιλόλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of learning
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόλογοςφιλόλογον
GENφιλολόγου
DATφιλολόγῳ
ACCφιλόλογον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόλογοιφιλόλογα
GENφιλολόγων
DATφιλολόγοις
ACCφιλολόγουςφιλόλογα
φιλομαθεῖν
φιλομαθεῖς
φιλομαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fond of learning
 • Forms:
  • φιλομαθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλομαθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
φιλομαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of learning, eager after knowledge
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλομαθήςφιλομαθές
GENφιλομαθοῦς
DATφιλομαθεῖ
ACCφιλομαθῆφιλομαθές
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλομαθεῖςφιλομαθῆ
GENφιλομαθῶν
DATφιλομαθέσι(ν)
ACCφιλομαθεῖςφιλομαθῆ
φιλομαθοῦντας
φιλομήτορες
φιλομήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving one's mother
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφιλομήτωρφιλομήτορες
GENφιλομήτοροςφιλομητόρων
DATφιλομήτοριφιλομήτόρων
ACCφιλομήτοραφιλομήτορας
φίλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φίλος
φιλονεικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be fond of strife
  • to engage in eager rivalry
  • to be contentious
  • to love arguments
 • Forms:
  • φιλονεικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
φιλονεικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love of contentiousness
  • love of dispute, strife
  • love of rivalry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλονεικίαφιλονεικίαι
GENφιλονεικίαςφιλονεικιῶν
DATφιλονεικίᾳφιλονεικίαις
ACCφιλονεικίανφιλονεικίας
φιλονεικίαν
φιλονεικίας
φιλόνεικοι
φιλόνεικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Bad sense: fond of strife, contentious, quarrelsome, disputatious, stubborn
  • Good sense: emulous, eager to emulate, competitive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόνεικοςφιλόνεικον
GENφιλονείκου
DATφιλονείκῳ
ACCφιλόνεικον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόνεικοιφιλόνεικα
GENφιλονείκων
DATφιλονείκοις
ACCφιλονείκουςφιλόνεικα
φιλονεικοῦντας
φιλονικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contentiousness
  • dispute, strife
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλονικίαφιλονικίαι
GENφιλονικίαςφιλονικιῶν
DATφιλονικίᾳφιλονικίαις
ACCφιλονικίανφιλονικίας
φιλονικίας
φιλόνικοι
φιλόνικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Bad sense: contentious, quarrelsome, disputatious
  • Good sense: emulous, eager to emulate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόνικοςφιλόνικον
GENφιλονίκου
DATφιλονίκῳ
ACCφιλόνικον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόνικοιφιλόνικα
GENφιλονίκων
DATφιλονίκοις
ACCφιλονίκουςφιλόνικα
φιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hospitality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοξενίαφιλοξενίαι
GENφιλοξενίαςφιλοξενιῶν
DATφιλοξενίᾳφιλοξενίαις
ACCφιλοξενίανφιλοξενίας
φιλοξενίᾳ
φιλοξενίαν
φιλοξενίας
φιλόξενοι
φιλόξενον
φιλόξενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hospitable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόξενοςφιλόξενον
GENφιλοξένου
DATφιλοξένῳ
ACCφιλόξενον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόξενοιφιλόξενα
GENφιλοξένων
DATφιλοξένοις
ACCφιλοξένουςφιλόξενα
φιλοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who loves his fellow-citizens, patriot, loving compatriot
  • one who loves his compatriot
  • patriot
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφιλοπολίτηςφιλοπολίται
GENφιλοπολίτουφιλοπολιτῶν
DATφιλοπολίτῃφιλοπολίταις
ACCφιλοπολίτηνφιλοπολίτας
φιλοπονεῖν
φιλοπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to exert oneself
   • to devote oneself
   • to work eagerly
   • to love labour, work hard, be industrious
  • Passive:
   • to be lovingly worked through
 • Cognates: διαπονέω, καταπονέω, πονέω, συμπονέω, φιλοπονέω
 • Forms:
  • φιλοπονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πεφιλοπονημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
φιλοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of labour, labouriousness, industry, eagerness to work
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοπονίαφιλοπονίαι
GENφιλοπονίαςφιλοπονιῶν
DATφιλοπονίᾳφιλοπονίαις
ACCφιλοπονίανφιλοπονίας
φιλοπονίαν
φιλόπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: diligent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόπονοςφιλόπονον
GENφιλοπόνου
DATφιλοπόνῳ
ACCφιλόπονον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόπονοιφιλόπονα
GENφιλοπόνων
DATφιλοπόνοις
ACCφιλοπόνουςφιλόπονα
φιλοπρωτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love to have the preeminence, want to be first, like to be leader
 • Forms:
  • φιλοπρωτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλοπρωτεύων
φίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • loving, kind, devoted, beloved, dear
  • Substantival:
   • friend, beloved
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφίλοςφίληφίλον
GENφίλουφίληςφίλου
DATφίλῳφίλῃφίλῳ
ACCφίλονφίληνφίλον
VOCφίλεφίληφίλε
Plural
 MascFemNeut
NOMφίλοιφίλαιφίλα
GENφίλωνφίλωνφίλων
DATφίλοιςφίλαις
φιλῇς
φίλοις
ACCφίλουςφίλαςφίλα
VOCφίλοιφίλαιφίλα
φιλόσοφε
φιλοσοφεῖν
φιλοσοφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love knowledge, pursue knowledge, philosophize
  • to be a philosopher
  • to learn the philosophy of (something)
  • to practice philosophical reasoning, contemplate over
 • Cognates: ἀντιφιλοσοφέω
 • Forms:
  • φιλοσοφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλοσοφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φιλοσοφοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φιλοσοφῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλοσοφήσεις
φιλοσοφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • "philosophy", i.e., (esp.), Jewish sophistry
  • love of knowledge and wisdom, pursuit of knowledge and wisdom
  • speculation, study
  • philosophical exposition
  • philosopher's way of life
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοσοφίαφιλοσοφίαι
GENφιλοσοφίαςφιλοσοφιῶν
DATφιλοσοφίᾳφιλοσοφίαις
ACCφιλοσοφίανφιλοσοφίας
φιλοσοφίᾳ
φιλοσοφίαν
φιλοσοφίας
φιλόσοφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see φιλοσοφώτατον
 • Meaning:
  • philosopher
  • someone who loves wisdom, lover of wisdom
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφιλόσοφοςφιλόσοφοι
GENφιλοσόφουφιλοσόφων
DATφιλοσόφῳφιλοσόφοις
ACCφιλόσοφονφιλοσόφους
VOCφιλόσοφεφιλόσοφοι
φιλοσοφοῦντες
φιλοσόφους
φιλοσόφων
φιλοσοφῶν
φιλοσοφώτατον
φιλοσοφώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Note: Superlative of φιλόσοφος
 • Meaning: most loving of wisdom
φιλόστοργε
φιλοστοργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tender love, affection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοστοργίαφιλοστοργίαι
GENφιλοστοργίαςφιλοστοργιῶν
DATφιλοστοργίᾳφιλοστοργίαις
ACCφιλοστοργίανφιλοστοργίας
φιλοστοργίαν
φιλόστοργοι
φιλόστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving dearly, devoted to, yearning
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόστοργοςφιλόστοργον
GENφιλοστόργου
DATφιλοστόργῳ
ACCφιλόστοργον
VOCφιλόστοργε
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόστοργοιφιλόστοργα
GENφιλοστόργων
DATφιλοστόργοις
ACCφιλοστόργουςφιλόστοργα
φιλοστόργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, loving tenderly, affectionately
φιλότεκνα
φιλοτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of one's children, parental love, maternal love
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοτεκνίαφιλοτεκνίαι
GENφιλοτεκνίαςφιλοτεκνιῶν
DATφιλοτεκνίᾳφιλοτεκνίαις
ACCφιλοτεκνίανφιλοτεκνίας
φιλοτεκνίαν
φιλοτεκνίας
φιλότεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see φιλοτεκνότερος
 • Meaning: loving one's child or children; maternal, paternal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλότεκνοςφιλότεκνον
GENφιλοτέκνου
DATφιλοτέκνῳ
ACCφιλότεκνον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλότεκνοιφιλότεκνα
GENφιλοτέκνων
DATφιλοτέκνοις
ACCφιλοτέκνουςφιλότεκνα
φιλοτεκνοτέρα
φιλοτεκνότεραι
φιλοτεκνότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φιλότεκνος
 • Meaning: more loving of one's child(ren)
φιλοτέκνους
φιλοτιμεῖσθαι
φιλοτιμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to aspire, consider it an honour, have as one's ambition
 • Forms:
  • φιλοτιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φιλοτιμούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • φιλοτιμούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
φιλοτιμία
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλοτιμίαφιλοτιμίαι
GENφιλοτιμίαςφιλοτιμιῶν
DATφιλοτιμίᾳφιλοτιμίαις
ACCφιλοτιμίανφιλοτιμίας
φιλοτιμίαν
φιλότιμος
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλότιμοςφιλότιμον
GENφιλοτίμου
DATφιλοτίμῳ
ACCφιλότιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλότιμοιφιλότιμα
GENφιλοτίμων
DATφιλοτίμοις
ACCφιλοτίμουςφιλότιμα
φιλοτίμου
φιλοτιμούμεθα
φιλοτιμούμενον
φιλοτίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ambitiously, honourably, diligently, intensely, bravely, zealously, manfully
 • Cognates: ἐντίμως
φίλου
φιλόϋλον
φιλόϋλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving material things
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόϋλοςφιλόϋλον
GENφιλοΰλου
DATφιλοΰλῳ
ACCφιλόϋλον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόϋλοιφιλόϋλα
GENφιλοΰλων
DATφιλοΰλοις
ACCφιλοΰλουςφιλόϋλα
φιλούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φιλέω
φιλούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φιλέω
φίλους
φιλοῦσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλόφρονες
φιλοφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be positively inclined
  • to treat affectionately
  • to show kindness to
  • to be of a friendly disposition toward
  • to be of a kindly mind toward
 • Forms:
  • φιλοφρονοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φιλοφρονοῦσιν
φιλοφρόνως
φιλόφρων
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόφρωνφιλόφρον
GENφιλόφρονος
DATφιλόφρονι
ACCφιλόφροναφιλόφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόφρονεςφιλόφρονα
GENφιλοφρόνων
DATφιλόφροσι(ν)
φιλόφρουσι(ν)
ACCφιλόφροναςφιλόφρονα
φιλόψυχε
φιλόψυχος
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόψυχοςφιλόψυχον
GENφιλοψύχου
DATφιλοψύχῳ
ACCφιλόψυχον
VOCφιλόψυχε
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόψυχοιφιλόψυχα
GENφιλοψύχων
DATφιλοψύχοις
ACCφιλοψύχουςφιλόψυχα
VOCφιλόψυχοιφιλόψυχα
φίλτρα
φίλτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • charm, a love-charm, love bond
  • affection
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφίλτρονφίλτρα
GENφίλτρουφίλτρων
DATφίλτρῳφίλτροις
ACCφίλτρονφίλτρα
φιλῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: φιλέω
φίλῳ
φιλῶν
φίλων
φιμόν
φιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a muzzle, bridle
  • a nose band
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφιμόςφιμοί
GENφιμοῦφιμῶν
DATφιμῷφιμοῖς
ACCφιμόνφιμούς
VOCφιμέφιμοί
φιμοῦ
φιμοῦν
φιμοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
φιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to muzzle, gag
   • to silence
   • to be silenced
  • Passive:
   • to be inhibited, restrained
 • Forms:
  • ἐφιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφίμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφίμωσο Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμοῦν Verb: Pres Act Infin
  • φιμοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φιμώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
φιμώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φιμόω
φιμώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιμόω