αὐστηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: austerity, harshness, roughness, sour behaviour, attitude of being rough
 • Forms:
αὐστηρίαν
αὐστηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see αὐστηρότερος
 • Meaning:
  • harsh, rough, severe, bitter, austere, exacting
  • not gentle, not affectionate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐστηρόςαὐστηράαὐστηρόν
GENαὐστηροῦαὐστηρᾶςαὐστηροῦ
DATαὐστηρῷαὐστηρᾷαὐστηρῷ
ACCαὐστηρόναὐστηράναὐστηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐστηροίαὐστηραίαὐστηρά
GENαὐστηρῶν
DATαὐστηροῖςαὐστηραῖςαὐστηροῖς
ACCαὐστηρούςαὐστηράςαὐστηρά
αὐστηρότερον
αὐστηρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of αὐστηρός
 • Meaning: more harsh, more severe
αὐστηρῷ