αὐχεῖ
αὐχένα
αὐχένας
αὐχέω
 • Meaning: to boast, plume oneself
 • Forms:
  • αὐχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
αὐχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὐχήναὐχένες
GENαὐχένοςαὐχένων
DATαὐχένιαὐχέσι(ν)
ACCαὐχένααὐχένας
VOCαὐχήναὐχένες
αὐχμέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be squalid
  • to be unwashed
αὐχμηρόν
αὐχμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dark, obscure
  • dry, without rain
  • dirty
 • Forms:
  • αὐχμηρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
αὐχμηρῷ
αὐχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drought, dearth
αὐχμοῦ
αὐχμώδει
αὐχμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dry, arid, dusty, squalid
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐχμώδηςαὐχμώδες
GENαὐχμώδους
DATαὐχμώδει
ACCαὐχμώδηαὐχμώδες
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐχμώδειςαὐχμώδη
GENαὐχμωδῶν
DATαὐχμώδεσι(ν)
ACCαὐχμώδειςαὐχμώδη
αὐχμώδους
αὐχμῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:αὐχμέω
αὐχοῦντας
αὐχοῦντες
αὐχοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:αὐχέω