αὔρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gentle breeze, breath, whisper
 • Note: Opposite to καταιγίς (tempest)
 • Forms:
αὔραν
αὔρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αὔρα
αὔριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day, the following day, fresh, soon, in a short time