αὐθάδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stubbornness, self-will, willfulness, arrogance, contumacy, presumption, insolence
 • Forms:
αὐθάδειαν
αὐθάδεις
αὐθάδη
αὐθάδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • selfish, self-willed, self-pleasing, self-centered
  • stubborn, arrogant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐθάδηςαὐθάδες
GENαὐθάδους
DATαὐθάδει
ACCαὐθάδηαὐθάδες
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐθάδειςαὐθάδη
GENαὐθαδῶν, αὐθάδων
DATαὐθάδεσι(ν)
ACCαὐθάδειςαὐθάδη
αὐθαίρετοι
αὐθαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-chosen, voluntary, of own accord, willing of self
 • Forms:
αὐθαιρέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: voluntarily, of one's own accord
αὐθέντας
αὐθεντεῖν
αὐθεντέω
 • Meaning: to domineer, act of oneself, dominate, usurp authority over
 • Forms:
  • αὐθεντεῖν Verb: Pres Act Infin
αὐθέντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murderer
  • master, autocrat
αὐθεντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • restriction, status
  • absolute sway, authority
  • autonomous district
 • Forms:
αὐθεντίαν
αὐθεντικόν
αὐθεντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: original
 • Forms:
  • αὐθεντικόν Adj: Nom Sing Acc
  • αὐθεντικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
αὐθεντικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with perfect clarity
αὐθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • ephemeral, day-time, part-time
 • Substantival Meaning:
  • the same day
 • Note: μίσθιος αὐθημερινοῦ = day labourer
 • Forms:
  • αὐθημερινοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
αὐθημερινοῦ
αὐθημερόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the very day, on the same day
  • immediately, made or done on the very day
αὖθις
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back, back again
  • moreover, in turn, on the other hand
αὐθωρεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the moment, in that very hour, immediately, instantly
αὐθωρί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the moment, in that very hour, immediately, instantly