ὦτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὖς
ὠτάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
ὠτειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wound, scar
 • Forms:
  • ὠτειλήν Noun: Acc Sing Fem
ὠτειλήν
ὠτία
ὠτίοις
ὠτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ear, earlobe
  • auricle
  • small handle, cup handle
 • Cognates: ἐνώτιον, ὠτίον
 • Forms:
  • ὠτίου Noun: Gen Sing Neut
  • ὠτία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὠτίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὠτίων Noun: Gen Plur Neut
ὠτίου
ὠτίων
ὠτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: οὖς
ὠτότμητον
ὠτότμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with ears slit, ears cropped
 • Forms:
  • ὠτότμητον Adj: Acc Sing Neut
ὤτρυνας
top
ὤτρυνε
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὀτρύνω
ὤτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: οὖς