ὦκ᾽
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὠκύς
ὦκα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὠκύς
ὠκεανοῖο
ὠκεανόν
ὠκεανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the ocean; Oceanus
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὠκεανόςὠκεανοί
GENὠκεανοῦ
ὠκεανοῖο
ὠκεανῶν
DATὠκεανῷὠκεανοῖς
ACCὠκεανόνὠκεανούς
VOCὠκεανέὠκεανοί
ὠκεανοῦ
ᾤκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: οἰκέω
ὠκεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ὠκύς
ᾤκεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
ᾠκήσαμεν
ᾤκησαν
ᾤκησε
ᾤκησεν
ᾤκισας
ὤκλασαν
ὤκλασε
ὤκλασεν
ὤκνησας
ὤκνησε
ὤκνησεν
ᾠκοδομεῖτο
ᾠκοδόμεσε
ᾠκοδόμεσεν
ᾠκοδομήθη
ᾠκοδόμηκα
ᾠκοδομήκασιν
ᾠκοδομήκατε
ᾠκοδομημέναι
ᾠκοδομημένη
ᾠκοδομημένην
ῴκοδομημένης
ᾠκοδομημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: οἰκοδομέω
ᾠκοδομημένος
ᾠκοδομημένων
ᾠκοδόμηνται
ᾠκοδόμησα
ᾠκοδομήσαμεν
ᾠκοδόμησαν
ᾠκοδόμησας
ᾠκοδομήσατε
ᾠκοδόμησε
ᾠκοδόμησεν
ᾠκοδόμηται
ᾠκοδόμητο
ᾠκοδόμουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκοδομέω
ᾠκοδομοῦσαν
ᾠκοδομωμένη
ᾠκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: οἰκέω
ᾤκουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
ᾠκτείρησε
ᾠκτείρησεν
ὠκύμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dying early, quickly dying
 • Forms:
  • ὠκυμόρους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ὠκυμόρους
ὠκύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quick, swift, fleet
 • Forms:
  • ὦκ᾽ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὦκα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὠκεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ὠκύτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
ὠκύτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: ὠκύς
ὠκύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: swiftness, fleetness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὠκύτηςὠκύτητες
GENὠκύτητοςὠκυτήτων
DATὠκύτητιὠκύτησιν
ACCὠκύτηταὠκύτητας
ὠκύτητι