ὠθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thrust, push, shove
  • to thrust out (as useless)
 • Forms:
  • ἔωσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ὠθοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὦσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὤσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὤσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὠσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὠσμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
ὠθοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὠθέω