μετοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of living somewhere that is not one's normal residence
  • a change of abode, i.e., (esp.), expatriation
  • colony of expatriates
  • a deportation, migration, removal (from one place to another)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμετοικεσίαμετοικεσίαι
GENμετοικεσίαςμετοικεσιῶν
DATμετοικεσίᾳμετοικεσίαις
ACCμετοικεσίανμετοικεσίας
VOCμετοικεσίαμετοικεσίαι
μετοικεσίᾳ
μετοικεσίαν
μετοικεσίας
μετοικέω
μετοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • resettling
  • act of moving to a new residence, change of abode
  • exile, removal, migration, banishment, deportation, expulsion, captivity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμετοικίαμετοικίαι
GENμετοικίαςμετοικιῶν
DATμετοικίᾳμετοικίαις
ACCμετοικίανμετοικίας
VOCμετοικίαμετοικίαι
μετοικίᾳ
μετοικίαν
μετοικίας
μετοικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deport, resettle, lead settlers to another abode, carry away, remove into
  • to transfer as a settler or captive, i.e colonize or exile
 • Cognates: ἀποικίζω, ἐνοικίζω, κατοικίζω, μετοικίζω, οἰκίζω, συνοικίζω
 • Forms:
  • μετοικιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μετοικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • μετοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μετῴκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • μετῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μετῴκισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετῴκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
μετοικιοῦσιν
μετοικίσαι
μετοικιῶ
μέτοικον
μέτοικος
μετοπωρινοί
μετοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: autumnal
  • Substantival: autumn
 • Forms:
  • μετοπωρινοί Adj: Nom Plur Masc
μετουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • participation, partnership, communion
  • act of enjoying
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμετουσίαμετουσίαι
GENμετουσίαςμετουσιῶν
DATμετουσίᾳμετουσίαις
ACCμετουσίανμετουσίας
VOCμετουσίαμετουσίαι
μετουσίαν
μετοχή,
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, fellowship, participation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμετοχήμετοχαί
GENμετοχῆςμετοχῶν
DATμετοχῇμετοχαῖς
ACCμετοχήνμετοχάς
VOCμετοχήμετοχαί
μετοχῇ
μέτοχοι
μετόχοις
μέτοχον
μέτοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • sharing, participating
   • implicated in something
  • Substantival:
   • an associate
   • fellow, partaker, partner
   • participant, i.e., (as noun) a sharer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμέτοχοςμέτοχοι
GENμετόχουμετόχων
DATμετόχῳμετόχοις
ACCμέτοχονμετόχους
VOCμέτοχεμέτοχοι
μετόχους