χθές
 • Parse: Adverb
 • Meaning: yesterday
 • Note: alternate form of ἐχθές
χθιζοί
χθιζός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of yesterday, yesterday
 • Forms:
χθόνιος
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: under the earth, below ground
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχθόνιοςχθονίαχθόνιον
GENχθονίουχθονίαςχθονίου
DATχθονίῳχθονίᾳχθονίῳ
ACCχθόνιονχθονίανχθόνιον
Plural
 MascFemNeut
NOMχθόνιοιχθόνιαιχθόνια
GENχθονίων
DATχθονίοιςχθονίαιςχθονίοις
ACCχθονίουςχθονίαςχθόνια
χθόνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χθών
χθονί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χθών
χθονός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χθών
χθών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earth, ground
 • Forms:
  • χθόνα Noun: Acc Sing Fem
  • χθονί Noun: Dat Sing Fem
  • χθονός Noun: Gen Sing Fem