χυδαῖοι
χυδαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: numerous, poured out in streams, abundant
 • Forms:
χυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χυλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liquid, juice, juice of plants, sap
χυλούς
χύμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something poured out
  • unprocessed mass, indetermined substance
  • confused mass
  • largeness, volume
 • Forms:
χύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shedding, the act of pouring out, pouring forth
  • diffusion, melting, dispersion
χύσιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: shedding, pouring out
 • Root: χύσις
χυτήν
χυτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • poured, heaped up
  • Metal: cast (e.g., cast iron), melted, molten
 • Forms:
χύτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earthenware, pottery, an earthen pot, a pot for boiling
 • Note: See κύθρα
 • Forms:
χύτρᾳ
χύτραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: earthenware
 • Root: χύτρα
χύτραν
χύτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χύτρα
χυτρόκαυλον
χυτρόκαυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: circular container, laver, basin, bucket, pot
χυτροκαύλους
χυτρόποδες
χυτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pedestal, stand
 • Forms:
  • χυτρόποδες Noun: Nom Plur Masc/Fem