χυδαῖοι
χυδαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerous, poured out in streams, abundant
 • Forms:
  • χυδαῖοι Adj: Nom Plur Masc
χυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χυλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: juice, juice of plants, sap
 • Forms:
  • χυλούς Noun: Acc Plur Masc
χυλούς
χύμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something poured out
  • largeness, volume
  • confused mass
χυτήν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: molten
χυτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • poured, heaped up
  • Metal: cast (e.g., cast iron), melted
χύτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earthenware, an earthen pot, a pot for boiling
 • Note: See κύθρα
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχύτρα 
GENχύτρας 
DATχύτρᾳ 
ACCχύτρανχύτρας
χύτρᾳ
χύτραν
χύτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χύτρα
χυτρόκαυλον
χυτρόκαυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: circular container, laver, basin, bucket
 • Forms:
  • χυτρόκαυλον Noun: Acc Sing Masc
  • χυτροκαύλους Noun: Acc Plur Masc
χυτροκαύλους