χλαῖνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak, mantle, cape
 • Forms:
  • χλαίνας Noun: Acc Plur Fem
χλαίνας
χλαμύδα
χλαμύδος
χλαμύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a robe, a military cloak
 • Forms:
  • χλαμύδα Noun: Acc Sing Fem
  • χλαμύδος Noun: Gen Sing Fem
χλευάζεις
χλευάζετε
 • Parse:
  • Verb: Imp/Pres Act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζοντες
χλευάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mock, jeer, sneer, scoff, ridicule
 • Cognates: χλευάζω, διαχλευάζω
 • Forms:
  • ἐχλεύαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • χλευάζετε
   • Verb: Imp/Pres Act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
  • χλευάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • χλευάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χλευάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • χλευάζουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
χλευάσασα
χλεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mockery, object of mockery
χλευασμόν
χλευασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: derision, a joke, object of mockery
 • Forms:
  • χλευασμόν Noun: Acc Sing Masc
χλεύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scorn, ridicule
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλεύηχλεῦαι
GENχλεύηςχλευῶν
DATχλεύῃχλεύαις
ACCχλεύηνχλεύας
VOCχλεύηχλεῦαι
χλεύης
χλιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tepid, lukewarm
χλιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ornament, bracelet, anklet
 • Forms:
  • χλιδῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • χλιδῶνας Noun: Acc Plur Masc
χλιδῶνα
χλιδῶνας
χλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: green, the first shoot of plants, tender grass
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλόηχλόαι
GENχλόηςχλοῶν
DATχλόῃχλόαις
ACCχλόηνχλόας
VOCχλόηχλόαι
χλόῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χλόη
χλοηφόρον
χλοηφόρος
χλόην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χλόη
χλόης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χλόη
χλωρά
χλωραί
χλωράν
χλωράς
 • Parse:
  • Adj: Acc plur fem
  • Adj: Gen sing fem
 • Root: χλωρός
χλωρίζουσα
χλωριζούσας
χλωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be greenish, be pale
 • Forms:
  • χλωρίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • χλωριζούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
χλωροί
χλωρόν
χλωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (light) green, pale, pale green
 • Forms:
  • χλωροί Adj: Nom plur fem
  • χλωράς
   • Adj: Acc plur fem
   • Adj: Gen sing fem
  • χλωραί Adj: Nom plur Fem
  • χλωρά Adj: Nom Sing Fem
  • χλωράν Adj: Acc Sing Fem
  • χλωρόν Adj: Acc Sing Masc
  • χλωροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • χλωρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • χλωρῶν Adj: Gen Plur Masc
χλωρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: yellow, greenness, pale greenish, yellow (as of gold)
 • Forms:
  • χλωρότητι Noun: Dat Sing Fem
χλωρότητι
χλωροῦ
χλωρῷ
χλωρῶν