πελάγει
πελαγίων
πέλαγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the open sea, the depths (of the sea)
  • the sea (e.g., the sea along the coast)
 • Forms:
  • πελάγει Noun: Dat Sing Neut
  • πελαγίων Noun: Gen Plur Neut
πελαργόν
πελαργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stork
πέλας
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • near, nearby, close
  • neighbour
πέλειοι
πέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pale, livid (in colour), dark bluish gray as from a bruise
 • Note: Also spelled πέλιος
 • Forms:
  • πέλειοι Adj: Nom Plur Masc
πελεκάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pelican, Pelecanus onocrotalus
 • Forms:
πελεκᾶνα
πελεκᾶνι
πελεκάω
 • Meaning: to hew, cut stone, cut wood, shape with an axe
 • Forms:
  • ἐπελέκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
πελέκει
πελεκητά
πελεκητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hewn (stone)
 • Forms:
  • πελεκητά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πελεκητῶν Adj: Gen Plur MFN
πελεκητῶν
πελεκίζω
 • Meaning: to behead, chop off (the head), i.e., truncate
 • Forms:
  • πεπελεκισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
πελεκίνοις
πελεκῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pelican
πέλεκυν
πέλεκυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: axe, hatchet, battle axe, double-bladed axe
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπέλεκυςπελέκεις
GENπελέκεως πελεκέων
DATπελέκειπελέκεσι(ν)
ACCπέλεκυνπελέκεας
πελιδνοί
πελιδνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: livid
 • Forms:
  • πελιδνοί Adj: Nom Plur Masc
πελιόομαι
 • Meaning: to blacken, become blackened, become pale, become livid
 • Forms:
  • ἐπελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
πέλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pale
πέλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sole (of the foot)
 • Forms:
πέλματα
πέλομαι
πέλται
πέλταις
πέλτας
πελτασταί
πελταστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who bears a light shield
πέλτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a small light shield (made of wood or wicker)
 • Forms:
πέλυκι
πέλυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: axe (used for stone-cutting)
πέλυξιν
πέλω
 • Active Meaning:
  • to be in motion, be, continue to be
 • Passive Meaning:
  • to be put in motion
 • Forms:
  • πέλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing