πέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pastry, cake
 • Forms:
πέμματα
πέμματι
πέμπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμπειν
πέμπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμπετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
πεμπομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πεμπομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: πέμπω
πέμποντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμποντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πέμπουσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:πέμπω
πεμπταῖοι
πεμπταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the fifth day
 • Forms:
πεμπταίους
πέμπταις
πέμπτη
πέμπτῃ
πέμπτην
πέμπτης
πέμπτον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπτος
πέμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπέμπτοςπέμπτηπέμπτον
GENπέμπτουπέμπτηςπέμπτου
DATπέμπτῳπέμπτῃπέμπτῳ
ACCπέμπτονπέμπτηνπέμπτον
VOCπέμπτεπέμπτηπέμπτε
Plural
 MascFemNeut
NOMπέμπτοιπέμπταιπέμπτα
GENπέμπτωνπέμπτωνπέμπτων
DATπέμπτοιςπέμπταιςπέμπτοις
ACCπέμπτουςπέμπταςπέμπτα
VOCπέμπτοιπέμπταιπέμπτα
πέμπτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifteenth
πέμπτου
πέμπτῳ
πέμπω
 • Active Meaning:
  • to send, dispatch
  • to send forth or away, dismiss
  • Of missiles: to discharge, shoot forth
  • Of words: to send forth, utter
  • to conduct (a procession), convoy, escort
  • to send with one, give (as provision for a journey)
  • to send up, produce
  • to thrust in
 • Middle Meaning:
  • to send for one
  • to send for oneself, send in one's own service or cause some one to be sent
 • Forms:
Present
 • πέμπουσι
  • Part: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • πέμποντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πεμπομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • πέμπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πέμπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πέμπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πέμπειν Verb: Pres Act Infin
 • πεμπομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πέμποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
Future
 • πέμψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πέμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πέμψειν Verb: Fut Act Infin
 • πέμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πέμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • πέμψεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πεμφθείσας Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • πεμφθείσας Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • πεμφθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • πεμφθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεμφθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἐπέμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἔπεμψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔπεμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπεμψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέμψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔπεμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπεμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πεμφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πεμφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πεμφθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • πέμψαι Verb: Aor Act Infin
 • πέμψαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • πέμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πέμψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • πέμψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • πέμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πέμψασα Part: 1Aor Act Nom Sing Fem
 • πέμψασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • πέμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πεμψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πέμψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πέμψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πέμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πέπομφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πέπομφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεπόμφατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
πέμπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: πέμπω
πεμφθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: πέμπω
πεμφθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πεμφθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πέμπω
πέμψαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πέμψαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πέμψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψασα
 • Parse: Part: 1Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πέμπω
πέμψασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • Root: πέμπω
πέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πέμπω
πεμψάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψειν
πέμψεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψοιεν
 • Parse: Verb: Fut Act Opt 3rd Plur
 • Root: πέμπω
πέμψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψουσι, πέμψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέμπω
πέμψω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πέμπω