πόσα
πόσαι
πόσαις
ποσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often?; how many times?; frequently
ποσαπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often!; how many times!
πόσας
ποσαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in how many ways?, how much more?
πόσει
πόση
πόσην
πόσης
ποσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
ποσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
πόσιν
πόσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • drink, beverage
  • drinking (the act)
 • Forms:
  • πόσει Noun: Dat Sing Fem
πόσοι
πόσον
πόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • how great (long, many, much, large, long)
  • how much?, how many?
 • Forms:
  • πόσα Adj: Acc Plur Neut
  • πόσαι Adj: Nom Plur Fem
  • πόσαις Adj: Dat Plur Fem
  • πόσας Adj: Acc Plur Fem
  • πόση Adj: Nom Sing Fem
  • πόσην Adj: Acc Sing Fem
  • πόσης Adj: Gen Sing fem
  • πόσοι Adj: Nom Plur Masc
  • πόσον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πόσους Adj: Acc Plur Masc
  • πόσῳ Adj: Dat Sing Neut
  • πόσων Adj: Gen Plur Neut
ποσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of some quantity, of some extent
 • Note: The accent is on the ultima; but some copies spell it with the accent on the penult.
ποσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greatness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποσότηςποσότητες
GENποσότητοςποσοτήτων
DATποσότητιποσότησιν
ACCποσότηταποσότητας
ποσότητα
πόσους
πόσῳ
πόσων