ποῦ, που 
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • where?
  • where to?
  • to which place?
πού, που 
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning:
  • about (with numbers, e.g., about 500 men), approximately
  • anywhere, somewhere
πούς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foot, footstool, footstep, step
  • soldier under command
  • the upright leg of a table
  • wheel (of a chariot)
  • pattering (of rain)
  • foot (euphemism for anus or buttocks)
 • Forms:
  • πόδα Noun: Acc Sing Masc
  • πόδας Noun: Acc Plur Masc
  • πόδες Noun: Nom Plur Masc
  • ποδί Noun: Dat Sing Masc
  • ποδός Noun: Gen Sing Masc
  • ποδῶν Noun: Gen Plur Masc
  • ποσί Noun: Dat Plur Masc
  • ποσίν Noun: Dat Plur Masc