ἰταμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: initiative, vigour, effrontery, temerity
 • Forms:
  • ἰταμίας Noun: Gen Sing Fem
ἰταμίας
ἰταμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bold, impetuous, fierce, reckless
ἰτέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a willow tree
 • Forms:
  • ἰτέαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • ἰτέαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἰτέας Noun: Acc Plur Fem
ἰτέαις
ἰτέαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἰτέα
ἰτέας
ἴτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἶμι