ἴν
 • Parse: Noun
 • Meaning: hin (a liquid volume measure of 4 litres)
ἵν᾿
ἵνα
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • in order that (indicating purpose)
  • so that (indicating result)
  • that (used to introduce an object clause)
  • +negative = lest
   • ἵνα μὴ ἀποθάνητε = lest you die (Gen 3:3)
  • ἵνα τί = for why...?, for what reason or purpose ...? (Gen 4:6)
 • Forms:
  • ἵν᾿ Conjunction
ἱνατί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: why? for what reason?
ἰνδαλλέσθω
ἰνδάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to form false ideas, entertain strange notions
 • Forms:
  • ἰνδαλλέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
ἴνδαλμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an appearance, form, apparition, spectre, ghost
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἴνδαλμαἰνδάλματα
GENἰνδάλματοςἰνδαλμάτων
DATἰνδάλματιἰνδάλμασι(ν)
ACCἴνδαλμαἰνδάλματα
ἰνδάλμασιν
ἰνδάλματα