ἱμᾶντα
ἱμάντες
ἱμάντι
ἱμάντωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beam, piece of timber used instead of a bond-stone
  • a strap, thong (of leather)
ἱμάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a strap, latches, shoelace, thong, i.e., the tie (of a sandal) or the lash (of a scourge)
 • Forms:
  • ἱμᾶντα Noun: Acc Sing Masc
  • ἱμάντες Noun: Nom Plur Masc
  • ἱμάντι Noun: Dat Sing Masc
  • ἱμᾶσι Noun: Dat Sing Masc
  • ἱμᾶσιν Noun: Dat Plur Masc
ἱμᾶσι
ἱμᾶσιν
ἱμάτια
ἱματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dress, clothe
 • Forms:
  • ἱματισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἱματίοις
ἱμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garment, apparel, cloak, clothes, raiment, robe, vesture
 • Forms:
  • ἱμάτια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἱματίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἱματίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἱματίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ἱματίων Noun: Gen Plur Neut
ἱματίου
ἱματιοφύλακος
top
ἱματιοφύλαξ
ἱματισμένον
ἱματισμόν
ἱματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: clothing, apparel, array, raiment, vesture
 • Forms:
  • ἱματισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἱματισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἱματισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἱματισμοῦ
ἱματισμῷ
ἱματίῳ
ἱματίων
ἱμείρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be affectionately desirous
 • Forms:
  • ἱμειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἱμειρόμενοι