ἰχθύας
ἰχθύδια
ἰχθύδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little (small) fish, a petty fish
 • Forms:
  • ἰχθύδια Noun: Acc Plur Neut
ἰχθύες
ἰχθυηράν
ἰχθυηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fish, fishy, scaly
 • Forms:
  • ἰχθυηράν Adj: Acc Sing Fem
ἰχθύν
ἰχθύος
ἰχθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fish
 • Forms:
  • ἰχθύας Noun: Acc Plur Masc
  • ἰχθύες Noun: Nom Plur Masc
  • ἰχθύν Noun: Acc Sing Masc
  • ἰχθύος Noun: Gen Sing Masc
  • ἰχθύων Noun: Gen Plur Masc
  • ἰχθῦς Noun: Acc Plur Masc
ἰχθῦς
ἰχθύων
ἴχνει
ἴχνεσι
ἴχνεσιν
top
ἴχνευον
ἰχνευόντων
ἰχνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tracker, hunter
ἰχνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to track out, hunt after, follow the footsteps of someone
 • Cognates: ἐξιχνεύω
 • Forms:
  • ἴχνευον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἰχνευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ἴχνη
ἴχνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a footprint, footstep, a track
  • sole (of the foot), footwear
 • Forms:
  • ἴχνεσι Noun: Dat Plur Neut
  • ἴχνεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἴχνη Noun: Acc Plur Neut
  • ἴχνει Noun: Dat Sing Neut
  • ἴχνους Noun: Gen Sing Neut
ἴχνους
ἰχώρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: serum (of blood), gore, pus, "ichor"
 • Forms:
  • ἰχῶρας Noun: Acc Plur Masc
  • ἰχώρων Noun: Gen Plur Masc
  • ἰχῶρα Noun: Acc Sing Masc
  • ἰχῶρος Noun: Gen Sing Masc
ἰχῶρα
ἰχῶρας
ἰχῶρος
ἰχώρων