ᾤχετο
ᾠχόμεθα
ᾠχόμεσθα
ᾠχόμην
ᾤχοντο
ᾤχου
ὤχρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pale, wan, sallow
  • jaundice
  • mildew
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Deut. 28:22
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὤχραὤχραι
GENὤχραςὠχρῶν
DATὤχρᾳὤχραις
ACCὤχρανὤχρας
ὤχρᾳ
ὠχριάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be palid, pale
ὠχριῶντες
ὠχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pale, wan
ὠχύρου
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Root:ὀχυρόω
ὠχυροῦτο
ὠχυρώθησαν
ὠχυρωμένη
ὠχύρωσαν
ὠχύρωσε, ὠχύρωσεν