πόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a drink, a beverage
 • Forms:
πόμασι, πόμασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: πόμα
πόματος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: πόμα
πομπεύει
πομπεύειν
πομπεύω
 • Meaning:
  • to parade, walk in a procession
  • to be an escort, conduct, escort
 • Forms:
  • πομπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πομπεύειν Verb: Pres Act Infin
πομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • conduct, escort, guidance
  • act of sending away, sending home
  • act of sending (on a mission)
  • a solemn procession