παρδάλει
παρδάλεις
παρδάλεοι
παρδάλεος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: like a leopard, leopard-like
  • Forms:
    • παρδάλεοι Adj: Nom Plur Masc
παρδάλεων
πάρδαλιν
πάρδαλις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: leopard, panther
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπάρδαλιςπαρδάλεις
GENπαρδάλεως παρδάλεων
DATπαρδάλειπαρδάλεσι(ν)
ACCπάρδαλινπαρδάλεις