πάχει
παχεῖ
παχεῖς
παχέος
πάχη
πάχναι
πάχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hoar frost, frost
 • Forms:
πάχνῃ
πάχνην
πάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thickness, stoutness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπάχοςπάχη
GENπάχουςπαχών, πάχέων, παχεῶν
DATπάχειπάχεσι(ν)
ACCπάχοςπάχη
παχύ
παχυνθῇ
παχυνθήσει
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: παχύνω
παχύνω
 • Active Meaning:
  • to thicken, fatten, make well-nourished
  • to gorge, cram, glut
  • to make impervious, make gross, make mentally dull
 • Passive Meaning:
  • to multiply
 • Forms:
  • ἐπάχυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάχυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παχυνθήσει Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παχυνθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παχυνθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
παχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see παχύτερος
 • Meaning:
  • precious, rich (ointment)
  • having a large quantity of components tightly packed
  • thick, stout, fat
  • fertile (soil)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπαχύςπαχεῖαπαχύ
GENπαχέοςπαχείαςπαχέος
DATπαχεῖπαχείᾳπαχεῖ
ACCπαχύνπαχεῖανπαχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMπαχεῖςπαχεῖαιπαχέα
GENπαχέωνπαχειωνπαχέων
DATπαχέσιπαχείαιςπαχέσι
ACCπαχεῖςπαχείαςπαχέα
παχυτέρα
παχύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of παχύς
 • Meaning: more precious, thicker
παχύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thickness
 • Forms:
  • παχύτητι Noun: Dat Sing Fem
παχύτητι