ἰοβόλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shooting arrows
  • shedding venom
  • venomous
 • Forms:
  • ἰοβόλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἰοβόλων Adj: Gen Plur MFN
ἰοβόλων
ἰόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἰός
ἰόομαι
 • Meaning: to become rusty, be rusty
 • Forms:
  • ἰοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἰωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ἰός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • arrow
  • poison, venom
  • rust, scum
ἰοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἰός
Ἰούδα
 • Parse: unknown
 • Meaning: [a word of incantation found in Testament of Solomon]
Ἰουδαΐζειν
ἰουδάιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἰουδαΐζω
ἰουδαΐζω
 • Meaning: to practice Judaism, side with or imitate the Jews, live as a Jew
 • Forms:
  • Ἰουδαΐζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἰουδάιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἰουδάιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἰούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: ἰός
ἰοῦται