ἱμᾶντα
ἱμάντες
ἱμάντι
ἱμάντωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beam, piece of timber used instead of a bond-stone
  • a strap, thong (of leather)
ἱμάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leather strap, latches, shoelace, thong, i.e., the tie (of a sandal) or the lash (of a scourge)
 • Forms:
ἱμᾶσι, ἱμᾶσιν
ἱμάτια
ἱματίζω
 • Meaning: to dress, clothe
 • Forms:
  • ἱματισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἱματισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἱματίοις
ἱμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cloak, robe, vesture, outer garment
  • garment, apparel, clothes, clothing, raiment
  • cloth, fabric
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱμάτιονἱμάτια
GENἱματίουἱματίων
DATἱματίῳἱματίοις
ACCἱμάτιονἱμάτια
ἱματίου
ἱματιοφύλακος
ἱματιοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: keeper of the wardrobe
 • Forms:
ἱματισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἱματίζω
ἱματισμόν
ἱματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: clothing, apparel, array, raiment, vesture
ἱματισμοῦ
ἱματισμῷ
ἱματίῳ
ἱματίων
ἱμείρομαι
 • Meaning: to be affectionately desirous
 • Forms:
  • ἱμειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἱμείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἱμειρόμενοι
ἱμείρονται
ἵμερος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • longing, yearning
ἱμέρῳ
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning:
  • longing, yearning
 • Root: ἵμερος