ιααρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: wood
ἰαθείς
ἰάθεντος
ἰάθη
ἰαθῇ
ἰάθημεν
ἰαθῆναι
ἰάθησαν
ἰαθήσεσθε
ἰαθήσεται
ἰαθήσομαι
ἰάθητε
ἰαθῆτε
ἰαθήτω
ἰαθῶσι, ἰαθῶσιν
ἴαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remedy, healing, a cure, soothing, gift of healing, restoration of health
 • Forms:
ἴαμαι
ἰάματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἴαμα
ἰαμάτων
ιαμιβιν
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: the altar at the right side
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 12:9
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ιαμιν, ἰαμίν
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: shovels
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2King 25:14
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἰάομαι
 • Meaning:
  • Of a body: to heal, cure, make whole
  • Of a construction: to repair, mend, patch, renovate (e.g., to repair a broken altar)
 • Forms:
Present
 • ἰάσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἰᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἰώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἰώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἰώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἰῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἴατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἰῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἰάσονται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἰαθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἰαθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἰαθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἰάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἰάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἰάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἰαθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἰαθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἰάθεντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἰάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἰαθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἰάθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἰαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἰάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἰάθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἰαθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἰαθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἴασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἰασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἰάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἰάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • ἰάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἰάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἰάσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
Perfect
 • ἴαμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἴαται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἴασαι
ἰασάμην
ἰάσαντο
ἰάσασθαι
ἰάσατο
ἰάσει
ἰάσεις
ἰάσεται
ἰάσεως
ἰάσηται
ἰάσθαι
ἴασιν
ἴασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cure, heal, healing, curing, health
ἰάσομαι
ἰάσονται
ἰάσπιδι
ἴασπιν
ἴασπις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jasper gem
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἴασπιςἰάσπιδες
GENἰάσπιδοςἰασπίδων
DATἰάσπιδιἰάσπισι(ν)
ACCἴασπινἰάσπιδας
VOCἴασπιἰάσπιδες
ἰάσω
ἰάσωμαι
ἴαται
ἰᾶται
ἰαταί
ἰατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: healer, physician
 • Forms:
ἴατο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἰάομαι
ἰατρέ
ἰατρεῖα
ἰατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • healing, recovery
  • effective medical treatment
 • Forms:
ἰατρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • medical fee, doctor's fee
  • medical treatment costs
  • surgery costs
 • Forms:
  • ἰατρεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἰατρεύεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to cure medically
 • Root: ἰατρεύω
ἰατρευθῆναι
ἰατρεύθης
ἰατρευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἰατρεύω
ἰατρεύσαμεν
ἰατρεύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἰατρεύω
ἰατρεύω
 • Active Meaning:
  • to treat medically
  • to cure, heal
 • Passive Meaning:
  • to be healed
 • Forms:
  • ἰατρευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἰατρευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἰατρεύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἰατρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἰατρεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἰατροί
ἰατροῖς
ἰατρόν
ἰατρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: physician, healer
ἰατροῦ
ἰατρούς
ἰατρῷ
ἰατρῶν