ζῶ
ζῶα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζῷα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζωάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζωή
ζωγραφεῖν
ζωγραφέω
 • Meaning:
  • to paint
   • paint (life-like)
   • draw (a picture)
 • Forms:
  • ἐζωγραφημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐζωγράφησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ζωγραφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ζωγραφῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐζωγράφηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ζωγραφῆσαι
ζωγραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the art of painting
  • the act of drawing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζωγραφίαζωγραφίαι
GENζωγραφίαςζωγραφιῶν
DATζωγραφίᾳζωγραφίαις
ACCζωγραφίανζωγραφίας
VOCζωγραφίαζωγραφίαι
ζωγραφίαν
ζωγρείαν
ζωγρέω
 • Meaning:
  • to take alive
   • capture alive
  • to preserve alive
   • save
   • spare (from death)
 • Forms:
  • ἐζωγρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐζώγρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζωγρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐζώγρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζωγρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ζωγρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζωγρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζωγρῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσετε
ζωγρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a taking alive
  • capturing alive
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζωγρίαζωγρίαι
GENζωγρίαςζωγριῶν
DATζωγρίᾳζωγρίαις
ACCζωγρίανζωγρίας
VOCζωγρίαζωγρίαι
ζωγρίαν
ζωγρίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one taken alive
 • Forms:
 • Forms:
  • ζωγρείαν Noun: Acc Sing Masc
 • ζωγρῶν
  ζῳδιακός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: Of the Zodiac
  • Forms:
   • ζῳδιακοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  ζῳδιακοῦ
  ζῴδιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • Zodiac sign
   • small figure (carved or painted)
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMζῴδιονζῴδια
  GENζῳδίουζῳδίων
  DATζῳδίῳζῳδίοις
  ACCζῴδιονζῴδια
  ζῳδίῳ
  ζωή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • life, state of being alive
   • period of time when someone is alive
   • a way of conducting one's life
   • a means of living
   • Zoe
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMζωήζωαί
  GENζωῆςζωῶν
  DATζωῇζωαῖς
  ACCζωήν, ζῴηνζωάς
  VOCζωήζωαί
  ζωῇ
  • Parse: Noun: Dat Sing Fem
  • Root: ζωή
  ζωήν
  • Parse: Noun: Acc Sing Fem
  • Root: ζωή
  ζῴην
  • Parse: Noun: Acc Sing Fem
  • Root: ζωή
  ζωῆς
  • Parse: Noun: Gen Sing Fem
  • Root: ζωή
  ζῶμεν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Root: ζάω
  ζωμόν
  ζωμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • broth
   • soup
   • sauce
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMζωμόςζωμοί
  GENζωμοῦ ζωμῶν
  DATζωμῷζωμοῖς
  ACCζωμόνζωμούς
  VOCζωμέζωμοί
  ζῶν
  • Parse:
   • Part: Pres Act Nom Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Root: ζάω
  ζώναις
  • Parse: Noun: Dat Plur Fem
  • Root: ζώνη
  ζώνας
  • Parse: Noun: Acc Plur Fem
  • Root: ζώνη
  ζώνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • a belt, cincture, waistband
   • a sash
   • girdle
   • purse
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMζώνηζώναι
  GENζώνηςζωνῶν
  DATζώνῃζώναις
  ACCζώνηνζώνας
  VOCζώνηζώναι
  ζώνῃ
  • Parse: Noun: Dat Sing Fem
  • Root: ζώνη
  ζώνην
  • Parse: Noun: Acc Sing Fem
  • Root: ζώνη
  ζώνης
  • Parse: Noun: Gen Sing Fem
  • Root: ζώνη
  ζώννυμι
  • Meaning:
   • Active:
    • to bind about
    • to gird
    • to cinch (a garment with a belt or sash)
    • to belt (a belt)
    • to fasten something around someone's waist
   • Middle:
    • to fasten (securely around the middle of one's body)
  • Forms:
  Present
  Imperfect
  • ἐζώννυες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  Future
  • ζώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  Aorist
  • ἐζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ζώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  Perfect
  • ἐζωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  ζωννύω
  • Meaning:
   • to bind
    • gird about
  • Forms:
   • ἔζωσά Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐζωσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
   • ἐζωσμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
   • ζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  ζῶντα
  • Parse:
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ζάω
  ζῶντας
  • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντες
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντι
  • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ζάω
  ζῶντος
  • Parse:
   • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
   • Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • Root: ζάω
  ζώντων
  • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Root: ζάω
  ζῶντως
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῳογοιεῖ
  ζῳογονεῖσθαι, ζωογονεῖσθαι
  ζωογονεῖτε
  ζωογονέω
  • Meaning:
   • to give life
    • make alive
    • grant physical life
    • confer physical life
   • to keep alive
    • preserve alive
   • to propagate, breed, reproduce
   • to engender
  • Forms:
  Present
  • ζῳογονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζωογονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ζωογονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ζῳογονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ζωογονοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ζωογονούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  Imperfect
  • ἐζωογόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐζωογόνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐζωογονεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • ἐζωογόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  Future
  • ζῳογονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  Aorist
  • ἐζωογόνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐζωογόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζωογονήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ζωογονήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ζῳογονηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  Perfect
  • ἐζωογονήκειτε Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  ζῳογονηθέν
  ζωογονήσει, ζῳογονήσει
  ζωογονήσωσιν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Root: ζωογονέω
  ζωογονουμένων
  ζῳογονουμένων
  ζωογονοῦντος
  ζωογονούντων
  ζῴοις
  ζώοις
  • Parse: Adj: Gen Sing MFN
  • Root: ζωός
  ζῷον
  ζῶον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • animal
    • beast
    • creature
    • a living thing
    • living entity
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMζῷονζῷα
  GENζῴουζῴων
  DATζῴῳζῴοις
  ACCζῷονζῷα
  ζώοντ᾽
  • Parse:
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Root: ζώω
  ζῳοποιεῖ, ζωοποιεῖ
  ζωοποιεῖς
  ζωοποιεῖται, ζῳοποιεῖται
  ζῳοποιεῖται
  ζωοποιέω
  • Meaning:
   • to make alive
    • give life
    • quicken
   • to invigorate, give vitality
   • to keep alive
    • preserve alive
    • save alive
  • Forms:
  Present
  • ζωοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ζῳοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ζωοποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζωοποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ζῳοποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ζωοποιοῦνται Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ζωοποιοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  Imperfect
  • ζῳοποιοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  Future
  • ζωοποιήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ζῳοποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ζῳοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  Aorist
  • ἐζωοποιήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐζωοποιήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐζωοποίησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζωοποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ζωοποιηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ζῳοποιηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ζωοποιήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ζωοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ζῳοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ζωοποίησιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  Perfect
  ζωοποιηθεὶς, ζῳοποιηθείς
  ζωοποιηθήσονται, ζῳοποιηθήσονται
  ζωοποιηθῶσιν
  ζωοποιῆσαι, ζῳοποιῆσαι
  ζῳοποιήσει
  ζωοποιήσῃ
  • Parse:
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Root: ζωοποιέω
  ζωοποίησιν
  ζωοποίησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: quickening, the act of making alive
  • Forms:
   • ζωοποίησιν Noun: Acc Sing Fem
  ζωοποιός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival
    • quickening
    • making alive
    • creative of life
    • life-giving
   • Substantival
    • creator
  • Forms:
   • ζωοποιῷ Adj: Dat Sing MFN
  ζῳοποιοῦ
  • Parse:
   • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: ζωοποιέω
  ζωοποιούμενοι
  ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν
  ζωοποιοῦνται
  ζωοποιοῦντος
  ζωοποιῷ
  ζωός
  • Parse: Adj: Nom Sing MFN
  • Meaning:
   • Adjectival
    • alive
    • living
   • Substantival
    • life
  • Forms:
   • ζώοις Adj: Gen Sing MFN
   • ζώου Adj: Gen Sing MFN
   • ζώων Adj: Gen Plur MFN
  ζῴου
  ζώου
  • Parse: Adj: Gen Sing MFN
  • Root: ζωός
  ζώουσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Root: ζώω
  ζῳοφόρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • bearing animals
   • zodiac
  • Forms:
  ζῳοφόρου
  ζωόω
  • Meaning:
   • to quicken, make alive
   • to keep alive
   • to give life, fashion into an animal
   • to impregnate
  • Forms:
   • ζωώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  ζώπυρα
  ζωπυρέω
  • Meaning:
   • to quicken, restore to life, resuscitate
   • to kindle into flame, light up
  • Forms:
   • ἐζωπύρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ζώπυρον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a spark, hot ember, hot coal
  • Forms:
   • ζώπυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  ζωρός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • pure
   • wine with less water added
  • Forms:
   • ζωρότερον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • ζωρότερον Adj: Acc Sing Masc
  ζωρότερον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: ζωρός
  ζῶσα
  • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζῶσαι
  • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Root: ζώννυμι
  • ----------
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Root: ζάω
  ζῶσαν
  • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζώσαντες
  ζώσας
  • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Root: ζάω
  ζώσασθε
  ζώσει
  ζώσεις
  ζώσεται
  ζώσῃ
  • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Root: ζάω
  • ----------
  • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Root: ζώννυμι
  ζώσης
  • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζῶσι
  • Parse: Adj: Acc Sing Fem
  • Root: ζῶσις
  • ----------
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ζάω
  ζώσιμε
  ζώσιμον
  ζώσιμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: viable
  • Forms:
   • ζώσιμε Adj: Voc Sing Masc
   • ζώσιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • ζώσιμον Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • ζωσίμου Adj: Gen Sing MFN
   • ζωσίμῳ Adj: Dat Sing MFN
  ζωσίμου
  ζωσίμῳ
  ζῶσι(ν)
  • Parse: Adj: Acc Sing Fem
  • Root: ζῶσις
  • ----------
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ζάω
  ζῶσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: belt, girding, cincture
  ζωστήρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: belt
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMζωστήρζωστῆρες
  GENζωστῆροςζωστήρων
  DATζωστῆριζωστῆρσι(ν)
  ACCζωστῆραζωστῆρας
  ζωστῆρα
  ζωσῶν
  • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Root: ζάω
  ζωτικόν
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: ζωτικός
  ζωτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • full of life, lively, vital
   • life-giving
  • Forms:
   • ζωτικόν Adj: Acc Sing Masc
  ζώω
  • Meaning: to live
  • Forms:
   • ζώοντ᾽ Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
   • ζώοντ᾽ Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • ζώουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • ζώουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  ζῴῳ
  ζῴων
  ζώων
  • Parse: Adj: Gen Plur MFN
  • Root: ζωός
  ζωώσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: ζωόω