ζῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλευε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be eager, earnest
ζήλη
ζηλοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζῆλοι
ζηλοῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζῆλον
ζῆλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • good sense: zeal, ardour
  • bad sense: jealousy, envy
 • Cognates: ἀντίζηλος
 • Forms:
Singular
 MascNeut
NOMζῆλοςζῆλον
GENζήλουζήλου
ζήλους
DATζήλῳζήλῳ
ACCζῆλονζῆλον
Plural
 MascNeut
NOMζῆλοιζήλη
GENζήλωνζήλων
DATζηλοῖςζηλοῖς
ACCζήλουςζήλη
ζηλοτυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, rivalry, envy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζηλοτυπίαζηλοτυπίαι
GENζηλοτυπίαςζηλοτυπιῶν
DATζηλοτυπίᾳζηλοτυπίαις
ACCζηλοτυπίανζηλοτυπίας
VOCζηλοτυπίαζηλοτυπίαι
ζηλοτυπίας
ζήλου
ζηλοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζήλους
ζηλοῦσθαι
ζηλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Subj 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • good sense:
   • to strive, desire, exert
   • to be concerned about (someone), court (someone's) favour
   • to manifest zeal
   • to emulate
  • bad sense:
   • to be jealous, be envious
 • Cognates: παραζηλόω
 • Forms:
 • Present
 • ζηλοῦν
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ζήλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζήλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ζηλοῖ
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Nom Plur Masc
 • ζηλοῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ζηλούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ζηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζηλοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ζηλοῦτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Subj 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζηλούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζηλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐζήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ζηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐζήλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐζήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζήλωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζηλώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ζηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ζηλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζηλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐζήλωκα Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
ζηλῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλῳ
ζηλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλῶσαι
ζηλώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσεως
ζηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, emulation, imitation, zeal, eagerness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζήλωσιςζηλώσεις
GENζηλώσεωςζηλώσεων
DATζηλώσειζηλώσεσι(ν)
ACCζήλωσι(ν)ζηλώσεις
ζήλωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλωταί
ζηλωτήν
ζηλωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • zealous person, a zealot
  • jealous person
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζηλωτήςζηλωταί
GENζηλωτοῦζηλωτῶν
DATζηλωτῇζηλωταῖς
ACCζηλωτήνζηλωτάς
VOCζηλωτάζηλωταί
ζηλωτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ζηλωτός
ζηλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • enviable
  • liable to arouse jealousy
  • zealous, jealous
 • Forms:
  • ζηλωτόν Adj: Nom Sing Neut
ζημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: penalty, fine, detriment, damage, loss, disadvantage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζημίαζημίαι
GENζημίαςζημιῶν
DATζημίᾳζημίαις
ACCζημίανζημίας
VOCζημίαζημίαι
ζημίᾳ
ζημίαις
ζημίαν
ζημίας
ζημιουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ζημιόω
ζημιοῦν
ζημιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to injure
   • to punish, penalize
   • to fine with, make someone pay a fine
  • Passive:
   • to suffer damage, suffer loss, forfeit, sustain injury
   • to be punished
 • Forms:
 • Present
 • ζημιουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ζημιοῦν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ζημιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ζημιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐζημιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐζημιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐζημίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζημιωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ζημιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ζημιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ζημιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Perfect
ζημιωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ζημιόω
ζημιωθῇ
ζημιωθῆναι
ζημιωθήσεται
ζημιωθῆτε
ζημιώσουσι
ζημιώσουσιν
ζῆν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ζάω
ζῇν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῆθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: ζάω
ζήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζάω
ζήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ζησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσοντ᾽
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσουσι
ζήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ζάω
ζήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ζάω
ζήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζῆτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζητεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖν
ζητεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek, search, look for
  • to inquire, investigate, examine, consider, deliberate
  • to try to obtain, desire to possess
  • to strive for, aim for, desire, wish
  • to ask for, request, demand (something)
  • to claim (as entitlement)
  • to appeal to someone for guidance
 • Cognates: ἀναζητέω, ἐκζητέω, ἐπιζητέω, ζητέω, συζητέω
 • Forms:
 • Present
 • ζητεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ζήτει
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζητεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζητείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ζητεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζητεῖτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζητείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζητῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ζητοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ζητούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ζητούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ζητοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ζητοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ζητοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ζητοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ζητοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ζητούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ζητοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ζητοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζητοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζητῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐζήτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐζητεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐζητεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐζητοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ζητεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ζητηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ζητηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ζητηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ζητήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζητήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ζητήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ζητήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ζητήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ζητήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἐζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐζήτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐζητήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐζήτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζήτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐζητήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐζήτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐζήτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζητηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ζητηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζητήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ζητήσας
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζητήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζητησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ζητησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ζητήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζητήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ζητήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ζητήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
ζητηθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a search, question, debate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMζήτημαζητήματα
GENζητήματοςζητημάτων
DATζητήματιζητήμασι(ν)
ACCζήτημαζητήματα
ζητήματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζήτημα
ζητήματος
ζητημάτων
ζητῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητῆσαι
ζητήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσεις
ζητήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσεως
ζητήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτησιν
ζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of seeking
  • an investigation
  • controversial question, controversy, dispute
  • discussion, debate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζήτησιςζητήσεις
GENζητήσεωςζητήσεων
DATζητήσειζητήσεσι(ν)
ACCζήτησινζητήσεις
ζητήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζήτησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσουσι
ζητήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσωσι
ζητήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζητέω
ζητούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ζητέω
ζητοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζήτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζητῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω